یک روش ترکیبی با روش شناسی SWARA و GRA اصلاح شده جهت انتخاب تأمین کننده در محیط چابک (مطالعه موردی: گروه صنعتی پاکشو)

بازدیدها: 1

چکیده

زنجیره تأمین چابک در محیط کسب و کار امروز که با سرعت زیادی در حال تغییر است، به عنوان وسیله ای برای رسیدن به یک مزیت رقابتی بالا با اهمیت است. انتخاب تأمین کننده یکی از جذاب ترین مسائل برای مدیریت زنجیره تأمین چابک است، که اخیراً توسط پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته است. در بازار رقابتی نیاز مبرم به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نیز پاسخ گویی سازمان وجود دارد. با توجه به گستردگی عوامل، روند انتخاب گزینه مناسب یک کار دشوار است. در این تحقیق، از یک روش ترکیبی برای انتخاب تأمین کننده در محیط چابک استفاده شد و بر اساس 5 معیار از جمله عملکرد، هزینه، انعطاف پذیری، تکنولوژی و سرعت مورد بررسی قرار گرفت.

در فرآیند تصمیم گیری این پژوهش از روش SWARA برای تعیین اهمیت هر معیار و از تئوری خاکستری برای رتبه بندی استفاده شد. به طور دقیق تر، از روش SWARA برای محاسبه وزن و اهمیت هر معیار و از تئوری خاکستری برای رتبه بندی معیار های وزن داده شده استفاده شده است.

در نهایت، یک مطالعه موردی در شرکت پاکشو انجام شد. در این مطالعه برای رتبه بندی اولیه و غربال گری زیر معیار های ابتدایی، از واحد مهندسی صنایع و برای تکمیل پرسش نامه طراحی شده از واحد کنترل موجودی و مهندسی صنایع شرکت پاکشو بهره برداری شد.

در آخر، مدلی برای ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه به منظور کمک به مدیران زنجیره تأمین و همچنین ارائه راهکار ها و پیشنهاد هایی پرداخته شده است.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام