رابطه مصرف و بیان خویشتن در سبک زندگی نوجوانان: پژوهشی به روش کیفی

بازدیدها: 1

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سبک زندگی نوجوانان و رابطه آن با مصرف نمادین در بیان خود، شناسایی عوامل مؤثر بر سبک زندگی نوجوانان که منجر به مصرف نمادین کالاها می شود و دلایل استفاده از این کالاها به عنوان ابزاري فردي اجتماعی براي بیان خود می  باشد؛ روش این پژوهش، روشی کیفی است بهمراه نمونه ی 35 نفره از مشرکت کنندگان نوجوان می باشد که از مناطق مختلف تهران شامل شمال، جنوب، غرب، شرق، را از طریق مصاحبه عمیق مورد بررسی قرار دادیم، قابل ذکر است که تعداد مصاحبه انجام شده 40 مصاحبه بود که تعدادی از مصاحبه ها به دلیل عدم تمایل مصاحبه شونده از دور خازج شدند؛ نتایج حاصل از این پژوهش در 3 مرحله کدگذاري شد و به کشف مقوله مرکزي انجامید این نتایج حاکی از آن است که نوجوانان به چه دلایلی از کالاها به عنوان مصرف نمادین استفاده می کنند” رسیدن به مفهوم خویشتن مورد انتظار از طریق اهمیت به مد و پوشش خود می باشد که همان مقوله مرکزی یا هسته پژوهش است، از جمله مفاهیم بدست آمده در این پژوهش این بود که نوجوانان برای نشان دادن نوعی از خود که به بروز آن تمایل دارند در تلاش هستند این این خود جایی بین خود واقعی و ایده آل قرار دارد که افراد سعی دارند با انجام برخی از فعالیت ها در سبک زندگی خود آن را به نمایش بگذارند؛ از جمله محدودیت هایی که پژوهشگر در طی اجرای پژوهش با آن ها برخورد کرد می توان به عدم همکاری مشارکت کنندگان اشاره کرد، که شامل نوجوانان 15 الی 18 سال در شهر تهران بود اشاره کرد، در خصوص اصالت پژوهش در پیشینه پژوهشی در ارتباط با سبک زندگی نوجوانان به صورت کیفی مشاهده نشد.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام