پوستر 309 کار تیمی

بازدیدها: 1

نتیجه تحقیق هلن اوسولیوان و همکاران، 2015

عوامل موثر در اثر بخشی و کارآیی تیم های بهداشت و سلامت:

1.تیم هایی که کارهای اجرایی بسیار زیاد دارند، می بایست بطور شفاف اهدافشان را مشخص نمایند، 2.در رهبری شفافیت داشته باشند 3. این دو موضوع در سراسر تیم و برای کل اعضای تیم توزیع شده باشد 4.درگیری خلاق (نه ویرانگر و تخریب کننده)

5.ارتباطات اثر بخش

6.رفتار بر اساس احترام و اعتماد متقابل

7.اعضای تیم میدانند که قوتشان،نقششان ، قدرت و اقتدارشان و کنترلشان اجازه نمی دهد که به موضوعی مسئله دار تبدیل شود

8.اعضای تیم می دانند قدرتمند می شوند برای مبارزه و مقابله با چالش ها بخصوص در هنگامیکه ایمنی بیمار در خطر است.

team work 309

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام