پوستر 298 کارتیمی

توصیه های دکتر باران دوست برای بهبود شرایط توسعه فرهنگ کار تیمی در محیط سلسله مراتبی: –سازمان غیر رسمی شکل دهید و فضای اعتماد بین خود و کارکنانتان پدید آورید. –فضـــای بهره گیری از مشارکت کارکنان در فعالیت ها را تقویت نمائید. –تشویق و بازخوردهای مثبت را بیشتر مورد توجه قرار دهید. –دستورالعمل ها، رویه…

جذب سرمایه انسانی 2

جذب سرمایه انسانی 2 دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه   جذب سرمایه‌های مناسب انسانی، مهم‌ترین و دشوارترین وظیفه ای است که مدیران منابع انسانی بر عهده دارند و به دلیل همین وظیفه خطیر هم هست که ایشان را به فرد شماره یک سازمان بعد از مدیرعامل تبدیل می‌نماید. مدیران منابع انسانی توانمند می‌توانند چیدمان…

جذب سرمایه انسانی 1

جذب سرمایه انسانی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه   جذب مهم‌تر فرایند از مجموعه فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی می‌باشد که می‌تواند سرآغاز همه مشکلات سازمان نیز محسوب گردد . چرا که اصولاً مشکلات سازمان ریشه در مسائل انسانی دارد ؛یا وجود فردی نامناسب موجب بروز مشکل شده یا رفتار نامناسب فرد موجب بروز مشکل…

شناسنامه شغل

شناسنامه شغل دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه   شناسنامه شغل بخش مهمی از مستندات مدیریت منابع انسانی است که باید با دقت و حساسیت تکمیل شده و برای به روز نگهداری آن نگران بود. شناسنامه شغل مستندی است که حداقل یک صفحه و تا حداکثر چند صفحه می‌تواند تهیه گردد و شامل سه بخش…

خرید کتاب کارتیمی

قیمت کتاب کار تیمی خرید قیمت کتاب ( تومان ) هزینه حمل به کلیه نقاط ( تومان ) قیمت نهایی ( تومان ) یک تا ۲۰ جلد ۰۰۰ر۱۰ تومان ۰۰۰ر۲5 تومان جمع بهای کتب با هزینه حمل ۲1 تا ۵۰ جلد ۵۰۰ر۸ ۰۰۰ر30 تومان جمع بهای کتب با هزینه حمل بالای ۵۰ جلد ۰۰۰ر۸ ۰۰۰ر40 تومان جمع…

مقدمه مولفین کتاب کار تیمی

کار تیمی عنصری حیاتی در فضای کسب و کار و حتی زندگی بشری است که بررسی های علمی نشان از اهمیت و ضرورت آن دارد . امروزه با توسعه فضای کسب و کار و سرعت تغییرات، ضرورت بهره‌گیری از مشارکت افراد نخبه و متخصص، بیش از پیش روشن شده و مدیران و سازمان‌ها دریافته‌اند که…