برنامه ریزی منابع انسانی

بازدیدها: 93برنامه ریزی منابع انسانی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه   برنامه ریزی منابع انسانی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه تعداد نیروی انسانی سازمان تابعی است از تغییرات تعداد پرسنل از شرایط کاری و استراتژی های پیش رو . مدیران منابع انسانی به خوبی می دانند به عنوان کلیدی ترین فرد سازمان بعد…

تعامل دینامیک وظایف مدیریت منابع انسانی

بازدیدها: 39دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه چهار وظیفه مدیران منابع انسانی که پیشتر مختصراً در موردشان صحبت شده است ( جذب، بکارگماری ، آموزش و توسعه و نگهداشت ) و در نوشته های بعدی نیز مفصلاً توضیح داده خواهد شد، مستقل از یکدیگر نیستند. اشتباهی که در سازمانهای فاقد توانمندی های مدیریتی می توان…

وظایف مدیریت منابع انسانی

بازدیدها: 3دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه     برای مدیران منابع انسانی،وظایف مختلفی شناسایی ، دسته بندی و تعریف شده است. تعداد این دسته بندی ها را می توان بین 3 تا 16 مورد یافت، چرا که اساتید و متخصصان مختلف با توجه به نوع دیدگاهی که دارند به شیوه های متفاوتی به دسته…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام