پوستر 272 کار تیمی

بازدیدها: 1

team-work-272نتیجه تحقیقریموند لویت و همکاران، 1999

عوامل ذیل در موفقیت تیم کاری تاثیر مثبت دارند:

1.شنـــاســــایی و ارزیـــابی ضعف های تیم کاری

2.تغییرات سازمانی(تیمی) مورد نیاز در تیم کاری بمنظور کاهش خطرات

3.انجام مهندسی ساختار تیم در جهت موفقیت تیم.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام