پوستر 268 کار تیمی

بازدیدها: 1

نتیجه تحقیق جرالد لتفورد و همکاران، 1996 :

آنچه اثر بخشی تیمهای کاری خودگردان را افزایش می دهد عبارتند از:

1.طراحی وظایف گروه

2.رفتارهای تشویق کننده سرپرستان

3.مشخصه های گروه

4.زمینه مشارکتی کارکنان .
team work-268

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام