انجام آزمون‌های تیم سازی و قابلیت‌های کار تیمی مبتنی بر تست های شخصیت سنجی شغلی

بازدیدها: 13

تیم‌سازی مطلوب یکی از آرزوهای دیرینه مدیران می‌باشد . تلاش مدیران بر این است که بتوانند افرادی را وارد تیم خود نمایند که شایستگی‌های لازم را داشته باشند . اول و پایه‌ای‌ترین شایستگی لازم برای عضویت در تیم‌های کاری ، دارابودن خصوصیت‌های شخصیتی تمایل به فعالیت‌های گروهی می‌باشد .

دکتر رامبد باران دوست عنوان یکی از مشاوران تأیید صلاحیت دار ( CMC) می‌تواند سازمان شما را با استفاده از آزمون‌های مبتنی بر شخصیت سنجی و شخصیت‌شناسی مشاوره دهد . این قبیل آزمون‌ها نشان می‌دهند فرد آزمون‌شونده دارای شخصیت قابل استفاده در فعالیت‌های تیمی می‌باشد و یا فاقد این روحیه است .

به این ترتیب می‌توانید اعضای تیم خود را با دقت و اعتماد بیشتری انتخاب نمایید چرا که شرط اساسی و اولیه عضویت افراد در تیم‌ها در آنها دیده و کنترل‌شده است .

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام