طراحی سیستم و دستورالعمل تهیه پرونده‌های کارگزینی

بازدیدها: 1

هنگامی که صحبت از پرونده های کارگزینی به میان می آید ، هنوز هم هستند افرادی که در ذهنشان یک اتاق تاریک و نمور با مردی کهنه کار و عینکی تداعی می شود که با شنیدن نام کارکنان ، کمی فکر کرده و بعد به سراغ قفسه های داخل اتاق رفته ، کوتاه زمانی بعد باز کشته و …..

این در حالی است که پرونده کارگزینی ، اولین مستند سازی رسمی از کارکنان در هویت جدیدشان به عنوان همکار در سازمان شما تلقی می گردد. بسیار تاسف بار است که هنوز بسیاری از سازمانها و موسسات با مشکلات عدیده ای در تشکیل، نگهداری ،کنترل و به روز رسانی پرونده های کارگزینی خود مواحه اند تا بدانجا که بارها همکارانشان زبان به شکایت باز می کنند که چرا مدارکشان در پرونده وجود ندارد یا چرا قبلاً نگفته بودید که باید مستندی ضروری را تحویل دهم.

طراحی سیستم و دستورالعمل تهیه پرونده های کارگزینی این فرصت را به سازمان می دهد تا با اطمینان خاطر از صحت تشکیل ، نگهداری  و به روز رسانی مستندات لازم از همکاری کارکنان در سازمان ، به ادامه همکاری با آنان اقدام نمایند و کارکنان نیز از این دقت و صحت در هنگام پدیده های مهم کاری خود مانند ترفیع ، تشویق ، ماموریت، مرخصی تحصیلی ، مرخصی بدون حقوق، جمع آوری و ارائه سوابق بیمه ای و …. بهره مند خواهند شد.

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام