پوستر 254 کار تیمی

بازدیدها: 1

بزرگ ترین اشتباه تخصصی مدیران عامل و مدیران منابع انسانی در تیم سازی ، تمرکز بر استفاده از نتایج آزمون های روانشناسانه است.این آزمون ها توان تیم سازی ندارند.

 

اخیراً تعدادی از آزمون های مبتنی بر شخصیت سنجی/شناسی در صنعت رواج یافته اند و اینجانب بارها مورد سوال قرار می گیرم که آزمون DISC یا MBTI یا NEO یا … را در تیم سازی استفاده کردیم. چرا تیم خوبی نداریم؟ چرا تیم موفقی نداریم و نظایر این قبیل پرسش ها.

باید عرض کنم که این قبیل آزمون ها که مبتنی بر نظریه های شخصیت شناسی/سنجی هستند تنها به جنبه های شخصیتیِ افراد مورد آزمون می پردازند. یعنی توان این را دارند که بگویند فرد الف با توجه به تیپ شخصیتی که دارد برای تیم مناسب است یا نه.

موفق ترین این آزمون ها توانسته اند به این قابلیت برسند که اگر تیپی مناسب تیم نیست ، چه آموزش هایی باید ببیند .البته باید اضافه نمایم که آموزش هم از جنبه شخصیتی. یعنی فرد الف با توجه به کمبود های شخصیتی که برای عضو تیم بودن دارد ، چه مهارتهایی را باید در کنار تیپ شخصیتیش کسب نماید تا بلکه در تیم عنصر مفیدی باشد.

اما

نکته کلیدی در تیم سازی این است که اعضای تیم و توجه به شخصیت آنان در تیم سازی تنها بخشی از فرایند است نه همه آن و اتفاقاً بخش مهمی از فرایند که آزمون های مذکور توان پاسخ به آن را ندارند اینکه چگونه اعضای موجود در یک تیم که در حال کار با هم هستند را به ” تیم شدگی ” نزدیک کنیم ( و آن هم نه صرفاً از منظر شخصیتی) .

چرا نگارنده بر این موضوع اصرار دارد؟

به جهت آنکه عموم متخصصان روانشناسی معتقدند که شخصیت عنصری از خصوصیات روانشناسانه افراد است که سالها قبل از حضور در محیط کار شکل گرفته و تغییر آن عملاً اگر نگوئیم محال، دشوار است. بنابراین مدیران محترم سازمانها با تکیه بر آزمونهای روانشناسی انتظار تغییراتی دارند که در حوزه تیم سازی نه تنها بنیادی محسوب نمی گردد بلکه مبتنی بر عوامل تیم سازی هم نیستند.

دلیل استقبال از این آزمونها چیست؟

بارها این سوال هم پرسیده شده و ناچاراً توضیح مفصلی داده ام. متاسفانه مانند بسیاری از پدیده های دیگر که در ایران دچار ” تب زدگی ” یا ” مُد زدگی ” می شود و بسیار از موسسات به دلیل تمرکز بر درآمدزایی خود آن را بیشتر تحریک می کنند ، استفاده از این قبیل آزمون ها است. موسساتی که درآمدشان فعلاً در این آزمونها پنهان شده ، تمامی تلاش خود را برای متقاعد نمودن مدیران می نمایند در حالی که این آزمون ها صرفاً در جای خودشان کاربرد دارند و کاربردشان در تیم سازی در حد تشخیص مفید یا قابل استفاده بودن افراد در تیم ( متناسب با تیپ شخصیتی ) می باشد.

team work-254

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام