مشتری مداری در مرکز درمانی

بازدیدها: 1

وقتی منشی مرکز بهداشتی گفت: ” اپراتور مَردِمان رفته، لطفاً پنج شنبه عصر بیاید ” ، نزدیک بود از شدت تعجب بخار شوم.

به ساعتم نگاه کردم.

مسیر پر ترافیکی که با هزار حرص و خون دل که مبادا دیر برسم ، را در ذهن مرور کردم.

پولی که بابت آژانس داده بودم تا ” سر وقت باشم ” یادم آمد ؛ چرا که در غیر این صورت می توانستم با اتوبوس و هزینه 75 برابر ارزانتر خود را به اینجا برسانم.

از همه مهمتر اینکه خود منشی زنگ زده بود و وقت را تعیین کرده بود. اگر نمی دانست که اپراتور مَرد نیست، چرا وقت تنظیم کرده بود و اگر اپراتور مَرد می دانست که باید برای بیمارِ مَردی وقت بگذارد ، چرا رفته بود و اگر ….

نگاهم در نگاه منشی گره خورد.پاسخ :”ببخشید”ش به هیچ دردم نمی خورد.

به ذهنم رسید:

  1. چراغ همه سازمانها از قِبَلِ پولی که مشتری پرداخت می کند ، روشن است و اگر مشتری مایل نباشد به آنها پرداختی داشته باشد یا مشتری را ” بِپَرانند ” ، درآمدی ندارند که چراغشان روشن باشد.
  2. شبکه های ارتباطی و گردش اطلاعاتی سازمانها با وجود استفاده از تجهیزات مدرن، همچنان ناکارآمدند.
  3. مهمترین منابع سازمان، نیروی انسانی است .سازمان های فاقد نیروی مناسب، نتایج خوبی هم بدست نمی آورند.

One thought on “مشتری مداری در مرکز درمانی

  1. مشتری مداری و احترام به مخاطبان، احتمالا حلقه گمشده کلید تولید در بخش کالا و خدمات در سازمان های دولتی و صنعتی امروز کشورمان هست جناب استاد … نظیر این اتفاق بارهاو بارها در زندگی روزمره اتفاق میفتد گاهبسیار ناراحت کننده و خشن و گاه بسیار قابل درک و ملایم. آن چه باعث این گونه وقایع می شود نبود نظام های مدیریتی مبتنی بر احترام و ارزش مداری است. رفتار سازمانی یک اصل مسلم در هر سازمان می باشد چه سازمان فردی و شخصیتی هر شهروند جامعه و چه در قالب یک نگرش کلی در درون یک مجموعه سازمانی نظیر شرکت ها یا کارخانه ها و یا درمان گاه ها و…. چند سوال : تاچه حد به مشاوره به عنوان یک اصل مسلم در درون سازمان ها توجه می سود؟ تاچه حد به آموزش نیروی انسانی به عنوان یک اصل بهره وری نگاه می شود و یا اصلا هزینه های مربوط به آموزش را به عنوان “هزینه” می شناسیم و یا “سرمایه گذاری ” ؟ تا چه حد نگرش تیمی در مجموعه های مدیریتی وجود دارد و یا بروز وظهور دارد؟ تا چه حد به کیفیت و بهره وری توجه می شود؟ تا چه حد به تولید و سرمایه گذاری به عنوان یک اصل در پیشرفت و ارتقای انسانی در جامعه امروز ما توجه می وشد؟ بخش خدمات در کشورما چقدر مورد توجه قرار می گیرد ؟ شاخص های سنجش بخش خدمات چگونه تعریف می شود ؟ و… سوالات بیشماری در این راستا وجود دارند که می توان در مورد هر کدام ساعت به بحث و بررسی پرداخت.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام