پوستر 256 کار تیمی

لستر تارو ( مشاور اقتصادی بیل کلینتون) محیط کار جایی است که هدفهای خود را تحقق می بخشید و لذت آن در تیمی بودن و در هیجان جمعی شریک شدن است. سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، 1374،ص 110-111  

طراحی سیستم و دستورالعمل تهیه پرونده‌های کارگزینی

هنگامی که صحبت از پرونده های کارگزینی به میان می آید ، هنوز هم هستند افرادی که در ذهنشان یک اتاق تاریک و نمور با مردی کهنه کار و عینکی تداعی می شود که با شنیدن نام کارکنان ، کمی فکر کرده و بعد به سراغ قفسه های داخل اتاق رفته ، کوتاه زمانی بعد…

طراحی سیستم و دستورالعمل آموزش بدو خدمت

آموزش بدو خدمت یکی از اساسی ترین آموزش های سازمانی محسوب می گردد. این آموزش ها برای کارکنانی که تازه به عضویت سازمان در آمده اند با اهداف زیر طراحی و اجرا می شود: – آشنا سازی فرد با محیط سازمانی جدید – آشنایی با رویه های کاری – آشنایی فرد با همکاران – ایجاد…

پوستر 255 کار تیمی

علاوه بر پنجره اعتقادات شخصی، ما معمولاً از یک پنجره باور جمعی نیز به مسائل نگاه میکنیم. این پنجره مملو از باورهایی است که ما از فعالیت های گروهیِ خود برگرفته ایم، نظیر سازمانی که در آن کار می کنیم و یا گروهی که به آن وابسته ایم. زمانی که در آن واحد از درون…

پوستر 254 کار تیمی

بزرگ ترین اشتباه تخصصی مدیران عامل و مدیران منابع انسانی در تیم سازی ، تمرکز بر استفاده از نتایج آزمون های روانشناسانه است.این آزمون ها توان تیم سازی ندارند.   اخیراً تعدادی از آزمون های مبتنی بر شخصیت سنجی/شناسی در صنعت رواج یافته اند و اینجانب بارها مورد سوال قرار می گیرم که آزمون DISC…

مشتری مداری در مرکز درمانی

وقتی منشی مرکز بهداشتی گفت: ” اپراتور مَردِمان رفته، لطفاً پنج شنبه عصر بیاید ” ، نزدیک بود از شدت تعجب بخار شوم. به ساعتم نگاه کردم. مسیر پر ترافیکی که با هزار حرص و خون دل که مبادا دیر برسم ، را در ذهن مرور کردم. پولی که بابت آژانس داده بودم تا ”…

تاخیر پرواز به دلیل “ترافیک هوایی”

وقتی همسرم پشت تلفن گفت :” پروازمون به خاطر ترافیک هوایی یک ساعت و نیم تاخیر داره” بلافاصله با خودم حساب کردم که 21:30+1.5= 23 شب.آنوقت همه خستگی روز دوباره در جسمم آوار شد. روز سختِ پرجلسه ای که با یک مطب دندانپزشکی هم تمام کرده باشی، اثر بی حسی رفته باشد و درد دندان درکنار…