پوستر 256 کار تیمی

بازدیدها: 7لستر تارو ( مشاور اقتصادی بیل کلینتون) محیط کار جایی است که هدفهای خود را تحقق می بخشید و لذت آن در تیمی بودن و در هیجان جمعی شریک شدن است. سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، 1374،ص 110-111  

طراحی سیستم و دستورالعمل تهیه پرونده‌های کارگزینی

بازدیدها: 6هنگامی که صحبت از پرونده های کارگزینی به میان می آید ، هنوز هم هستند افرادی که در ذهنشان یک اتاق تاریک و نمور با مردی کهنه کار و عینکی تداعی می شود که با شنیدن نام کارکنان ، کمی فکر کرده و بعد به سراغ قفسه های داخل اتاق رفته ، کوتاه زمانی…

طراحی سیستم و دستورالعمل آموزش بدو خدمت

بازدیدها: 9آموزش بدو خدمت یکی از اساسی ترین آموزش های سازمانی محسوب می گردد. این آموزش ها برای کارکنانی که تازه به عضویت سازمان در آمده اند با اهداف زیر طراحی و اجرا می شود: – آشنا سازی فرد با محیط سازمانی جدید – آشنایی با رویه های کاری – آشنایی فرد با همکاران –…

پوستر 255 کار تیمی

بازدیدها: 7علاوه بر پنجره اعتقادات شخصی، ما معمولاً از یک پنجره باور جمعی نیز به مسائل نگاه میکنیم. این پنجره مملو از باورهایی است که ما از فعالیت های گروهیِ خود برگرفته ایم، نظیر سازمانی که در آن کار می کنیم و یا گروهی که به آن وابسته ایم. زمانی که در آن واحد از…

پوستر 254 کار تیمی

بازدیدها: 6بزرگ ترین اشتباه تخصصی مدیران عامل و مدیران منابع انسانی در تیم سازی ، تمرکز بر استفاده از نتایج آزمون های روانشناسانه است.این آزمون ها توان تیم سازی ندارند.   اخیراً تعدادی از آزمون های مبتنی بر شخصیت سنجی/شناسی در صنعت رواج یافته اند و اینجانب بارها مورد سوال قرار می گیرم که آزمون…

مشتری مداری در مرکز درمانی

بازدیدها: 8وقتی منشی مرکز بهداشتی گفت: ” اپراتور مَردِمان رفته، لطفاً پنج شنبه عصر بیاید ” ، نزدیک بود از شدت تعجب بخار شوم. به ساعتم نگاه کردم. مسیر پر ترافیکی که با هزار حرص و خون دل که مبادا دیر برسم ، را در ذهن مرور کردم. پولی که بابت آژانس داده بودم تا…

پوستر 252 کار تیمی

بازدیدها: 8مهمترین علت توسعه اقتصادژاپن، تلاش خستگی ناپذیر و از خود گذشتگی ژاپنی ها و نیز آمادگیشان به کار گروهی و هماهنگ بوده [است] . سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، 1374،ص 43

تاخیر پرواز به دلیل “ترافیک هوایی”

بازدیدها: 10وقتی همسرم پشت تلفن گفت :” پروازمون به خاطر ترافیک هوایی یک ساعت و نیم تاخیر داره” بلافاصله با خودم حساب کردم که 21:30+1.5= 23 شب.آنوقت همه خستگی روز دوباره در جسمم آوار شد. روز سختِ پرجلسه ای که با یک مطب دندانپزشکی هم تمام کرده باشی، اثر بی حسی رفته باشد و درد دندان…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام