پوستر 235 کار تیمی

مقام معظم رهبری بیانات در دیدار اعضای اعضای مجلس خبرگان رهبری 1388/12/06: اساس نظام اسلامی بر اطاعت از خداوند است…. اطاعت از خدای متعال، چند مرتبه دارد، چند مرحله دارد: یک اطاعت، اطاعت موردی است. ….از این مهمتر، اطاعت خطی است. یعنی روش و راه و نقشه‌ای که خدای متعال برای زندگی معین میکند؛ این را…

پوستر 234 کار تیمی

نتیجه تحقیق حمید توحیدی و همکاران در سال 2011: عوامل موثر بر بهره وری و اثر بخشی تیم های کاری عبارتند از: پاداش، رهبری، آموزش، اهداف، دستمزد، اندازه، انگیزه، اندازه گیری و تکنولوژی اطلاعات.

پوستر 233 کار تیمی

مقام معظم رهبری بیانات در آغاز درس خارج فقه 1370/06/31: استادانی می نشینند، دانشجویانی را هدایت میکنند؛ کار گروهی انجـــــام می گیــــرد و تحقــــیقی دسته‌جمــعی عرضــه مــی شود. تحقیق دسته‌جمعی، خاطرجمع‌تر از تحقیق فردی است.

پوستر 231 کار تیمی

ژاپن کشوری است … که در آن تک روی و واژه «تک» مطرود و در شمار توهین می باشد و مردم می کوشند که خود را وابسته به گروهی نمایند که در جهت اعتلای تیم بزرگ ژاپن کار می کنند. سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، 1374،ص 43

پوستر 229 کار تیمی

نتیجه تحقیق حمید توحیدی و همکاران در سال 2011: عوامل موثر بر اثر بخشی تیم های کاری درون سازمان ها عبارتند از: 1.توانایی کارکردن متقابل تیمی اعضا جهت ایجاد و خلق درکی مشترک از وظایف، فرآیندها و نقشهای مربوط به آنها 2.بمنظور اثر بخشی عملکرد تیمها، سازمان بایستی بداند که چگونه یک تیم را ایجاد…

پوستر 228 کار تیمی

هیچ کاری به‌اندازه انتخاب افراد مناسب برای انجام کارها روی عملکرد شرکتتان تأثیرگذار نیست. با یک تیم نامناسب به هیچ جا نمی‌رسید.اتخاذ یک رویکرد استخدامی مناسب که مهارت‌ها و صلاحیت‌های واقعی را به‌درستی نشان شناسایی می‌کند ، بهترین امکان را در جهت گردآوری یک تیم مناسب فراهم می‌سازد. گزیده مدیریت ، شماره 155 ، تیر…

پوستر 227 کار تیمی

مقام معظم رهبری ( بیانات در دیدار اعضای بنیاد دایرةالمعارف اسلامی30/07/1368 ) : کــــار جمعی … می تـــــــواند بی اشتباه در بیاید. آنچه نمیتواند بی اشتباه در بیاید، کاری است که یک نفر انجام می دهد.