پوستر 235 کار تیمی

بازدیدها: 8مقام معظم رهبری بیانات در دیدار اعضای اعضای مجلس خبرگان رهبری 1388/12/06: اساس نظام اسلامی بر اطاعت از خداوند است…. اطاعت از خدای متعال، چند مرتبه دارد، چند مرحله دارد: یک اطاعت، اطاعت موردی است. ….از این مهمتر، اطاعت خطی است. یعنی روش و راه و نقشه‌ای که خدای متعال برای زندگی معین میکند؛ این…

پوستر 234 کار تیمی

بازدیدها: 4نتیجه تحقیق حمید توحیدی و همکاران در سال 2011: عوامل موثر بر بهره وری و اثر بخشی تیم های کاری عبارتند از: پاداش، رهبری، آموزش، اهداف، دستمزد، اندازه، انگیزه، اندازه گیری و تکنولوژی اطلاعات.

پوستر 233 کار تیمی

بازدیدها: 2مقام معظم رهبری بیانات در آغاز درس خارج فقه 1370/06/31: استادانی می نشینند، دانشجویانی را هدایت میکنند؛ کار گروهی انجـــــام می گیــــرد و تحقــــیقی دسته‌جمــعی عرضــه مــی شود. تحقیق دسته‌جمعی، خاطرجمع‌تر از تحقیق فردی است.

پوستر 231 کار تیمی

بازدیدها: 7ژاپن کشوری است … که در آن تک روی و واژه «تک» مطرود و در شمار توهین می باشد و مردم می کوشند که خود را وابسته به گروهی نمایند که در جهت اعتلای تیم بزرگ ژاپن کار می کنند. سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، 1374،ص 43

پوستر 229 کار تیمی

بازدیدها: 5نتیجه تحقیق حمید توحیدی و همکاران در سال 2011: عوامل موثر بر اثر بخشی تیم های کاری درون سازمان ها عبارتند از: 1.توانایی کارکردن متقابل تیمی اعضا جهت ایجاد و خلق درکی مشترک از وظایف، فرآیندها و نقشهای مربوط به آنها 2.بمنظور اثر بخشی عملکرد تیمها، سازمان بایستی بداند که چگونه یک تیم را…

پوستر 228 کار تیمی

بازدیدها: 1هیچ کاری به‌اندازه انتخاب افراد مناسب برای انجام کارها روی عملکرد شرکتتان تأثیرگذار نیست. با یک تیم نامناسب به هیچ جا نمی‌رسید.اتخاذ یک رویکرد استخدامی مناسب که مهارت‌ها و صلاحیت‌های واقعی را به‌درستی نشان شناسایی می‌کند ، بهترین امکان را در جهت گردآوری یک تیم مناسب فراهم می‌سازد. گزیده مدیریت ، شماره 155 ،…

پوستر 227 کار تیمی

بازدیدها: 4مقام معظم رهبری ( بیانات در دیدار اعضای بنیاد دایرةالمعارف اسلامی30/07/1368 ) : کــــار جمعی … می تـــــــواند بی اشتباه در بیاید. آنچه نمیتواند بی اشتباه در بیاید، کاری است که یک نفر انجام می دهد.

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام