معرفی نقشه راه کار تیمی (مدل سلسله مراتبی – تعاملی کار تیمی)

مقدمه کار تیمی یکی از موضوعات مهم در فضای کسب‌وکار دنیای مدرن می‌باشد. تمامی مدیران تراز جهانی، یکی از رموز موفقیت خود را تسلط بر تیم‌سازی و کار تیمی می‌دانند. در ایران نیز مدیران علاقه‌مندند تا با استفاده از الگویی مناسب، وضعیت کار تیمی شرکت خود را ارزیابی نموده و با استناد به آن، تصمیمات…

پوستر 221 کار تیمی

تیم های فرا ملیتی: امروزه برای موفقیت در بازارهای جهانی، شرکت‌های بیشتری از نیروهای پراکنده در نقاط مختلف جهان استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها، تیم‌هایی تشکیل می‌دهند که ترکیبی از بهترین تخصص از اطراف جهان را با دانشی عمیق از امیدوارکننده‌ترین اطلاعات تحقیقاتی بازارها جمع کرده و ارائه می‌دهند.

پاداش های کار گروهی 5

5-  کیم کوالوسکی، معلم رتبه 3-4 فرانسه  مدرسه منطقه کینگستون کیم توجه و نگرانی زاید الوصفی نسبت به نیازهای همه ی دانش اموزان نشان می دهد، حتی اگر دانش اموزی در کلاس او نباشد زیرا او معتقد است که انها جزئی از دانش اموزان مدرسه می باشند. او وقت شخصیش را به تعامل با دانش…