ایرادات وارده به کتاب 17 اصل کار تیمی (3)

بازدیدها: 34

ادامه از قبل ( 1 و 2 )

ایراد سوم: نادیده گرفتن تعامل اصول

معمولاً پدیده‌های اجتماعی نظیر کار تیمی دارای تعاملات پیچیده و متقابل هستند. در بررسی این قبیل پدیده‌ها، نادیده گرفتن تعاملات باعث عدم درک صحیح پدیده موردبررسی و به دنبال آن شناخت غلط از شرایط می‌شود. باوجودی که در این کتاب، فهرستی از اصول متعدد کار تیمی، تشریح و توضیح آن‌ها و مثال‌هایی برای درک صحیح معنای اصول آورده شده است، اما نحوه تعامل اصول شرح داده نشده و اصولاً مورداشاره نیز قرار نگرفته است.

این در شرایطی است که علی‌القاعده، اصول کار تیمی به‌عنوان یکی از انواع پدیده‌های اجتماعی به روی‌هم تأثیر گذاشته و نیز از یکدیگر احتمالاً تأثیر می‌پذیرند. به‌طور مثال انتظار می‌رود که اصل سازگاری و انعطاف‌پذیری (اصل 1 ) بر آماده بودن (اصل 12 ) تأثیر بگذارد. یعنی آمادگی اعضای تیم تا حدی ناشی از انعطاف‌پذیری و سازگاری آن‌ها باشد و متقابلاً انعطاف‌پذیری اعضای تیم ناشی از آمادگی آن‌ها ‌باشد. خام‌ترین و ساده‌ترین تصور از این تعاملات آن است که هر یک از اصول با 16 اصل دیگر در تعامل باشد. بنابراین می‌توان این تعاملات را به‌صورت تصویری زیر نمایش داد :

Presentation1 (2)

 

 

 

 

 

 

بااین‌حال اگر منطقی و دقیق مطالعه شود، نباید انتظاری چنین ساده داشته باشیم یعنی تصور کنیم که هر 17 اصل با یکدیگر تعامل دوطرفه داشته باشند . اهمیت شناسایی و درک تعاملات ، هنگام به کار بستن اصول بروز می‌کند. چراکه مجریان باید بدانند که کدام اصل موجب کدام اصل می‌شود تا ترتیب پیش‌نیازی آن‌ها را در فضای عملیاتی ، تخصیص بودجه و هزینه در نظر بگیرند.

ادامه دارد ( 4 و  بخش پایانی )

2 thoughts on “ایرادات وارده به کتاب 17 اصل کار تیمی (3)

  1. ممکن است که این اصول لازمه کار تیمی باشند ولی به نظرم شرح و توضیح این اصول حرفه ای نمی باشند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام