پوستر 199 کار تیمی

بازدیدها: 11اینکه تیم فیس‌بوک یکی از قوی‌ترین‌های صنعت تکنولوژی است، امری اتفاقی نیست، بلکه نتیجه نگاه استراتژیک مارک زوکربرگ (مدیرعامل فیس‌بوک) در به کارگیری بهترین‌ها است. منبع : روزنامه دنیای اقتصاد , شماره ۲۸۵۵ ، ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

پوستر 198 کار تیمی

بازدیدها: 9جمع گرايان هنگامي از بالاترين عملكرد برخوردارند كه در گروهي كار كنند که داراي مسئولیت مشترک باشند. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز 1389

پوستر 197 کار تیمی

بازدیدها: 14جمع گرايان در مقايسه با فردگرايان، هماهنگي درگروه را قدر مي نهند و از منزوي شدن در گروه بيم دارند و اغلب از كار در گروه خشنودتر از كار انفرادي اند. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز 1389

پوستر 196 کار تیمی

بازدیدها: 10جمع گرايان در تيم ها و وضعيت هاي كار تيمي از سطح همكاري بيشتري نسبت به فردگرايان برخوردارند. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز 1389

پوستر 195 کار تیمی

بازدیدها: 11رفتارهاي همكارانه اعضاي تيم مي تواند ضايعات را كاهش و استفاده مناسب از دانش، مهارتها و استراتژي كار را ارتقاء دهد و در نهايت عملكرد كار را بهبود بخشد. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز 1389

پوستر 194 کار تیمی

بازدیدها: 10در مطالعه سال 1972 بر روی وضعیت ابعاد فرهنگی ملی ایران، براساس مقیاس مورد استفاده در پژوهش، شاخص جمع گرایی در ایران ، بالا گزارش شده است. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز 1389

پوستر 193 کار تیمی

بازدیدها: 12برای توسعه کار تیمی بایستی عناصری همچون تصميم گيري جمعي، گردش شغلي، ترتيبات منعطف شغلي،وابستگي عاطفي كاركنان، ارزيابي تيمي، سياست- هاي پاداش مبتنی بر تیم، آموزش های کارتیمی، فرهنگ و جو سازمانی حامی کار تیمی در سازمان تعبیه و جاری گردد. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در…

کار تیمی و شب یلدا

بازدیدها: 13دکتر باران دوست : یلدا ، نمود رفتار جمعی و گروهی خانواده های ایرانی ، فرصتی است برای همدلی بیشتر و تحقق ” توسعه کار تیمی “.این مناسبت فرخنده بر شما و خانواده محترم ، مبارک و ایام بکامتان .

پوستر 191 کار تیمی

بازدیدها: 13ترویج کار تیمی در سطح ملی و یا سازمانی مستلزم طراحی نظام کار تیمی و تعبیه اعمال و سيستم هاي نگهدارنده و پشتيباني كننده آن مي باشد. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز 1389

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام