مصاحبه رادیویی – ترویج فرهنگ کتابخوانی

بازدیدها: 11روز یکشنبه 8 آذر مصاحبه ای تلنفی داشتم در رادیو ایران . موضوع برنامه در باب فرهنگ کتابخوانی بود. من هم دیدگاه هایی را بیان کردم : 1- پائین بودن نرخ سرانه مطالعه تابعی از قیمت کتاب نیست. در این صورت استفاده از کتابخانه ها که استفاده از آنها رایگان یا ان تر است…

پوستر 177 کار تیمی

بازدیدها: 15دریادار تاد آلن (فرمانده مدیریت بحران فاجعه نشت نفت در خلیج مکزیک ): در کار تیمی، زنجیرة فرماندهی وجود ندارد. باید قابلیت‌های همه را برای رسیدن به هدفی واحد تجمیع ‌کنید و این واقعیت را در نظر بگیرید که آنها اختیارات و مسئولیت‌های مستقلی دارند. این کار بیشتر خلق وحدت در تلاش‌هاست تا وحدت…

پوستر 176 کار تیمی

بازدیدها: 9آموزش كاركنان درباره اينكه چگونه به طور مؤثر در تيم ها عمل كنند و به عبارت دیگر از رفتارهای تیمی مؤثر برخوردار باشند، از ملاحظات اساسي در توسعه و ترویج کار تیمی است. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و…

پوستر 175 کار تیمی

بازدیدها: 11در ارتش اصولاً به کارگیری قواعد کار تیمی ممکن نیست چرا که در ارتش وحدت فرماندهی کامل است. از همان بدو ورود سربازان به اردوگاه یا خدمت، آنها باید زنجیره فرماندهی را از خود تا فرمانده کل به خاطر بسپارند. گروز برگ، بوریس و همکاران «باید از هر جایی رهبری کرد» شهلا برجعلی لو،…

پوستر 172 کار تیمی

بازدیدها: 9مرور گذرای آخرین نظریه‌ها و رویکردهای مدیریتی، مؤید این حقیقت است که پایه و اساس هر یک از این نظریه‌ها به نحوی از انحا در ارتباط تنگاتنگ با فعالیت‌های تیمی است. کار تیمی محور اصلی اغلب رویکردهای مشهور مدیریتی همچون مدیریت جامع کیفیت، سازمان شبکه‌ای، تولید ناب، سازمان یادگیرنده، مهندسی مجدد فرآیند کار، تغییر…

پوستر 171 کار تیمی

بازدیدها: 2کار تیمی پاسخی است به رقابت اقتصاد جهانی و نوآوری‌های مستمر تکنولوژیک که به پیچیده‌تر شدن بیشتر شرایط محیطی و در نتیجه نیاز بیشتر و حل مسئله اثربخش در سازمان‌ها انجامیده است.   دوستان خود را به عضویت در کانال توسعه کار تیمی دعوت نمائید:telegram.me/team_work  

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام