کاربرد کارتیمی در جهت رفاه کارکنان

بازدیدها: 4به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومي صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران اولين نشست هم انديشي اعضاء هيأت مؤسسين اين صندوق روز دوشنبه مورخ 15/02/93 در سالن كنفرانس موسسه برگزار گرديد . در جلسه مذكور در خصوص سياستهاي كلي و همچنين در خصوص ايجاد اتاق فكر و استفاده از تجارب ، توانمندي…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام