موزه دفاع مقدس – اراضی عباس آباد تهران

بازدیدها: 14شاید در فرصتی مناسب در مورد اراضی عباس آباد ( که حدود دو سل در آنجا به برنامه ریزی فرهنگی پرداختم ) اشاره کنم . یکی از پارک های تعریف شده در آن را با نام موزه دفاع مقدس می توانید ببینید .تلاش ارزشمندی شده ، به خوبی از تکنولوزی استفاده نموده اند. اگرچه…

فرایند آموزش – مدل .T.C.L.B

بازدیدها: 10هیأت آموزش و بهسازي انگلستان[1] مراحل فرايند آموزش و بهسازي را شامل حوزه‌هاي زير می‌داند: 1) حوزه شناسايي نيازهاي آموزشي و بهسازي، 2) حوزه طرح ريزي استراتژی‌ها و برنامه‌هاي آموزش و بهسازي، 3 ) حوزه ارائة فرصت‌هاي يادگيري، منابع و پشتيباني، 4) حوزه ارزشيابي اثر‌بخشي آموزش و بهسازي و 5) حوزه پشتيباني آموزش و…

فرایند آموزش – مدل‌ساني استوت

بازدیدها: 22‌ساني استوت[1]و همکارانش مراحل اصلي فرايند آموزش را به‌این ترتيب ذكر مي‌نمايند: 1) شناسايي و تحليل نيازهاي آموزشي، 2) تدوين يك خط‌مشي آموزشي ( برنامه‌ریزي آموزش )، 3) اجراي خط‌مشي يا برنامه تدوين شده و 4) ارزشيابي ( عباس زادگان، 1386، 43 – 44). [1] Sunny Stout * عباس زادگان ، سيد محمد و…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام