فرایند آموزش – مدل ونتلينگ

الف ) مدل ونتلينگ[1] ( 1376 ) که در ساده ترين شكل، فرايند آموزش را متشكل از سه جزو اصلي برنامه‌ریزي ( هدف‌گذاري و برنامه‌ریزي تحقق اهداف )، اجرا ( اجراي برنامه‌هاي آموزشي) و ارزشيابي ( بررسي ميزان موفقيت برنامه در دستيابي به اهداف ) می‌داند . وي در اين مدل، نيازسنجي را جزئي از…

فرایند آموزش

آموزش موضوعي است پيچيده و در مواردي مبهم، که دیدگاه‌هاي مختلفي در باب آن ارائه شده است . عده اي آموزش و در کنار آن پرورش را فرآيندي پيش بيني ناپذير می‌دانند و در صورت پذيرفتن پيش بيني پذيري، آن را در محيطي ميسر می‌دانند كه تنظيم اجرای آن طبق دستورالعمل‌هاي خاص ناممکن است. با…

دامنه موضوعی اثربخشی آموزش

بررسي تحقيقات انجام شده در دامنه موضوع ” اندازه‌گیری اثربخشي آموزش ” ، موجب مي‌شود تا با دو دامنه موضوعي مختلف اما مشابه مواجه شود: اول، آموزش‌هاي عمومي در مدارس توسط معلمان و آموزش‌هاي تخصصي دانشگاهي و دوم ، آموزش‌هايي که در سازمان‌ها براي منابع انساني ارائه مي‌شود. بديهي است با توجه به سابقه آموزش به…

اثربخشی آموزش در عمل

تاريخچه مديريت همواره مملو از تلاش انديشمندان ، بزرگان و محققيني است که تلاش نموده‌اند به خلق و ايجاد راه‌هايي براي افزايش « کارايي » ، « اثربخشي » و « بهره‌وري » سازمان‌ها و سيستم مديريتي آن‌ها بپردازند. اين سه واژه که بنظر می‌رسد واژگان کليدي دنياي مديريت محسوب می‌شوند، همواره بسيار مورد توجه…