نظر سنجی در مورد انتشار برنامه های تخصصی مدیریت منابع انسانی

بازدیدها: 11  سلام و ادب به درخواست شنوندگان رادیو اقتصاد و سایر متخصصین و دانشگاهیان ، مسئولین رادیو اقتصاد تصمیم گرفته اند تا این برنامه ها را به شیوه مناسب در اختیار شنوندگان و متخصصان قرار دهند . تا کنون 350 برنامه تخصصی مدیریت منابع انسانی تولید و تقریبا همین تعداد هم پخش شده است…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام