میلاد مولود کعبه مبارک

بازدیدها: 12این ساختمان هزاران حرف دارد در مورد این ساختمان هم هزاران حرف وجود دارد اما دیدن آن هم صفایی دارد خاصه که از این گوشه باشد جایی که دیوارش شکافته شد و  علی ( ع ) از آن در آغوش مادر بیرون آمد گویی مولودش هم مانند خودش اعجاب ها دارد و رازها  …

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام