فهرست کارگاه ها و دوره آموزشی برگزار شده

بازدیدها: 1

به روز شده در تاریخ ۲/11/۹۰

ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

شهر برگزاری

موسسه متقاضی

1

رفتار سازمانی

19/8/79

تهران

شرکت بوتان

2

مبانی روشهای آموزش

29/1/80

تهران

شرکت بوتان

3

مبانی روشهای آموزش

5/2/80

تهران

شرکت بوتان

4

بایگانی استاندارد

12/2/80

تهران

شرکت بوتان

5

بایگانی استاندارد

23/3/80

تهران

شرکت بوتان

6

مبانی تحلیل رفتاری

14/4/80

تهران

شرکت بوتان

7

بایگانی استاندارد

1/5/80

تهران

شرکت بوتان

8

مبانی روانشناسی

28/9/80

تهران

شرکت بوتان

9

مبانی رفتار سازمانی

27/10/80

تهران

شرکت بوتان

10

فنون رفتار گروهی

1/3/81

تهران

شرکت بوتان

11

مدیریت زمان

6/4/81

تهران

شرکت بوتان

12

مبانی مدیریت زمان

26 و 27/4/81

تهران

شرکت بوتان

13

مبانی مدیریت زمان

17/5/81

تهران

شرکت بوتان

14

بایگانی استاندارد

23/5/81

تهران

شرکت بوتان

15

فنون رفتار گروهی

6/6/81

تهران

شرکت بوتان

16

بایگانی استاندارد

14/6/81

تهران

شرکت بوتان

17

مبانی جداول زمانی

14/6/81

تهران

شرکت بوتان

18

مدیریت رفتار سازمانی

1381

مشهد

برق منطقه ایی هرمزگان

19

کارگاه آموزشی تربیت مربی

17 لغایت 19 آبان 1382

اراک

شرکت هپکو

20

مدیریت منابع انسانی فنی

18 و 19 دی 1382

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

21

مدیریت منابع انسانی فنی

24 و 25 تیر   1383

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

22

فرایند گذار از مدیریت به رهبری

27/7/83

آغاجاری

مناطق نفت خیز جنوب

23

فرایند گذار از مدیریت به رهبری

28/7/83

اهواز

مناطق نفت خیز جنوب

24

آشنایی با مدل تعالی سازمانی   (EFQM)

11/8/83

اهواز

گروه صنعتی ملی فولاد ایران

25

مدیریت استراتژیک و نقش آن در رهبری واحدهای دانشگاهی

16/9/83

واحد شهر ری

دانشگاه آزاد اسلامی

26

کارگاه آموزشی کنترل استرس

23/9/83

جزیره سیری

شرکت نفت فلات قاره

27

کارگاه آموزشی ارتباطات   مؤثر

24 و 25/9/83

جزیره سیری

شرکت نفت فلات قاره

28

کارگاه آموزشی بهداشت روانی

1 و 2 دی 1383

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

29

کارگاه آموزشی کنترل استرس

6/10/83

جزیره لاوان

شرکت نفت فلات قاره

30

کارگاه آموزشی ارتباطات   مؤثر

7 و 8/10/83

جزیره لاوان

شرکت نفت فلات قاره

31

تکنیکهای کارایی و اثربخشی سازمانی

24 دی 1383

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

32

مدیریت امور اداری و کارگزینی

12 و 13 بهمن   1383)

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

33

کارگاه آموزشی روش جمع آوری   اطلاعات و نمودارهای آماری

25 و 26 بهمن   1383

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

34

TEAM WORKING

‌11/3/1384

واحد شهر ری

انجمن علمی مدیریت،   دانشگاه آزاد اسلامی

35

5S

18/8/1384

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

36

سازماندهی

24/8/1384

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

37

مهارتهای ارتباطی مدیران

25/8/84

تهران

انجمن مدیریت   ایران و شرکت تحقیقات و توسعه نرم افزار

38

مدیریت   عملکرد

14 و 15/9/1384

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

39

مدیریت منابع انسانی

14 و 15/9/1384

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

40

الگوبرداری سیستماتیک با رویکردی به EFQM

21 و 22/9/84

بندرعباس

شرکت پالایش گار سرخون و قشم

41

مهارتهای ارتباطی مدیران

18/10/84

تهران

انجمن مدیریت ایران

42

مدیریت امور اداری و کارگزینی

10 و 11 بهمن   1384

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

43

تفکر و مدیریت استراتژیک

‌17/10/84

واحد شهر ری

دانشگاه آزاد اسلامی

44

5S

16 بهمن 84

تهران

انجمن مدیریت ایران

45

مدیریت منابع انسانی

10 خرداد 1385

سازمان تامین اجتماعی   زنجان

انجمن مدیریت ایران

46

چالشهای پیش روی تصمیم گیری مدیران

21/3/85

تهران

انجمن مدیریت ایران

47

کارگروهی

30/3/85

اهواز

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

48

بهره وری   نیروی انسانی

11 و 12 مرداد   85

اصفهان

مهندسین مشاور به آفرید

49

اصول برنامه   ریزی

29 و 30 مرداد   85

اهواز

مجتمع فولاد خوزستان

50

توسعه منابع انسانی

9/6/85

هتل کاجره دیزین

کارخانجات تولیدی تهران

51

بهره وری   نیروی انسانی

28 شهریور 85

اصفهان

مهندسین مشاور به آفرید

52

آشنایی با   کار تیمی

4 و 6 مهر 85

تهران

فنر سازی زر

53

کایزن عملیاتی

21 و 22 و 27   آبان 85

زنجان

سازمان پایانه‌ها

54

فنون   سنجش و ارزیابی عملکرد

21 و 22 و 27   آبان 85

زنجان

مرکز آموزش مدیریت دولتی

55

جهان   شهر تهران ، شهروند کارآفرین

30 آبان 1385

تهران

دانشگاه تهران

56

بهره وری   نیروی انسانی

7 دی 1385

شهرکرد

مهندسین مشاور به آفرید

57

کارتیمی   برای خانواده های علاقمند به کارآفرینی

8 دی 1385

اندیشه سرای گلبرگ

شهرداری منطقه 8   و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

58

بهره وری   نیروی انسانی

5 بهمن 1385

اراک

مهندسین مشاور   به آفرید

59

مدیریت   تعارض

8 الی 13 اردیبهشت   1386

تهران

دانشگاه شریف

60

تیم سازی

17 اردیبهشت 1386

تهران

مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

61

یارگیری در تیم

22 اردیبهشت 1386

تهران

مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

62

بهره وری   نیروی انسانی

17 اردیبهشت   1386

نائین

مهندسین مشاور   به آفرید

63

مدیریت   منابع انسانی در EFQM

27 اردیبهشت 1386

تهران

کارخانجات تولیدی تهران

64

تصمیم گیری

12 و 19/3/86

تهران

بیمه ایران

65

آشنایی با   کار تیمی

27/4/86

تهران

سازمان مرکزی دانگاه پیام نور

66

شناسایی   فرصتهای کسب و کار

27/4/86

تهران

سازمان مرکزی دانگاه پیام نور

67

کار گروهی

4 و 11 شهریور   86

تهران

شرکت قطار های رجاء

68

مدیریت   محصول

3 و 14 شهریور   86

تهران

مرکز کار آفرینی شهرداری منطقه 15

69

5S

12 و 13 شهریور   86

تهران

شهرداری منطقه 17

70

مدیریت   محصول

10 و 12 شهریور   86

تهران

مرکز کار آفرینی شهرداری منطقه 21

71

مدیریت   محصول

14 و 22 شهریور   86

تهران

مرکز کار آفرینی شهرداری منطقه 17

72

مدیریت   محصول

17 و 19 شهریور   86

تهران

مرکز کار آفرینی شهرداری منطقه 2

73

خلاقیت   گروهی ویژه کارآفرینان

29 آذر 86

اراک

جهاد و کشاورزی استان مرکزی

74

مدیریت و راهبری   بحران

13/10/86

زنجان

شهرک صنعتی   شماره 1

75

مدیریت   فروشگاه

14/10/86

تهران

فرش فرهی

76

مهارت خود آگاهی   و همدلی

24/10/86

تهران

وزارت بهداشت،   درمان و آموزش پزشکی

77

مهارت خود آگاهی   و همدلی

11/11/86

تهران

وزارت بهداشت،   درمان و آموزش پزشکی

78

مهارت خود آگاهی   و همدلی

4/12/86

تهران

وزارت بهداشت،   درمان و آموزش پزشکی

79

کار تیمی

23/12/86

تهران

دانشگاه خواجه   نصیر الدین طوسی

80

کار تیمی

24/12/86

تهران

دانشگاه خواجه   نصیر الدین طوسی

81

کارآفرینی، ایجاد   درآمد

3/2/87

رشت

دانشگاه گیلان

82

کارآفرینی و   کار تیمی

24/2/87

قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی   واحد قزوین

83

مدیریت آموزشی

اردیبهشت 87

شهرک صنعتی کاوه   (ساوه)

شرکت لاستیک   پارس

84

کار تیمی

6/5/87

تهران

دانشگاه خواجه نصیر   الدین طوسی

85

کار تیمی

8/5/87

تهران

دانشگاه خواجه نصیر   الدین طوسی

86

Telephone   manner

8/6/87

تهران

مجتمع فنی تهران

87

روشهای   موفقیت آمیز آموختن و کار فکری

24   -22 دیماه 1387

بندرعباس

معاونت درمان   تامین اجتماعی

88

مدیریت بهره   وری

2 و 5 خرداد 1388

تهران

عس ناجا

89

مدیریت بهره   وری

16 و 19 خرداد 1388

تهران

عس ناجا

90

مدیریت زمان

20 خرداد 1388

تهران

عس ناجا

91

کار تیمی

24 خرداد 1388

تهران

شرکت سوپر پایپ

92

مدیریت بهره   وری

4 تیر 1388

تهران

عس ناجا

93

مدیریت منابع   انسانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

17 و 19 مرداد 1388

تهران

عس ناجا

94

آشنایی با اصول مدیریت و   بودجه ریزی آموزشی

4 و 11 مهر 1388

تهران

سازمان مدیریت   صنعتی

95

مدیریت بهره   وری

6 مهر 1388

تهران

عس ناجا

96

مدیریت   منابع انسانی نوین

8 مهر 1388

تهران

شرکت دخانیات ایران

97

مدیریت   و برنامه ریزی آموزشی

12 و 13 مهر 1388

تهران

عس ناجا

98

سازمانهای   شاد و موفق

14 مهر 1388

بندر امام

سازمان بنادر و دریانوردی

99

آشنایی با تکنولوژی   آموزشی

25 مهر 1388

تهران

سازمان مدیریت   صنعتی

100

مدیریت زمان

3 آبان 1388

تهران

عس ناجا

101

مدیریت بهره   وری

5 آبان 1388

تهران

عس ناجا

102

شیوه های   نوین ایجاد انگیزش

14   آبان 1388

تهران

تجارت کارت پاسیان

103

سازمانهای شاد و موفق

9 و 14 آذر 1388

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

104

سازمانهای شاد و موفق

15 و 16 آذر 1388

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

105

مدیریت   منابع انسانی

11   و 12 بهمن 1388

تهران

عس ناجا

106

آشنایی با   کار تیمی

13 بهمن 1388

تهران

موسسه خیریه صدیقین

107

مدیریت بهره   وری

14 بهمن 1388

تهران

عس ناجا

108

کاربرد   ابزارهای کیفیت در مدیریت آموزشی

18 بهمن 1388

تهران

موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی

109

مدیریت و   برنامه ریزی آموزشی

2 اسفند 1388

تهران

عس ناجا

110

روش تحقیق

4 اسفند 1388

تهران

عس ناجا

111

مدیریت   منابع انسانی با رویکرد آموزش و توسعه

5   و 18 اسفند 1388

کرج

مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی

112

نیاز سنجی   آموزشی

16 اسفند 1388

تهران

موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی

113

روش تحقیق   پیشرفته

22   تا 24 اسفند 1388

تهران

عس ناجا

114

مهارتهای   تسهیل سازی

26   فروردین 1389

مشهد

آستان قدس رضوی

115

خودباوری

22   تیر 1389

تهران

موسسه صدیقین

116

سازمان   فرایندگرا

29   مهر 1389

مشهد

آستان قدس رضوی

117

مدیریت زمان   در پژوهش

17   آذر 1389

تهران

عس ناجا

118

مدیریت گردش   کار

25   دیماه 1389

بوشهر

مدیریت   درمان تامین اجتماعی

119

روش تدریس   با رویکرد سخنرانی

بهمن   1389

تهران

دانشگاه   تربیت مدرس

120

ارتباطات   اثربخش (گرایش بازاریابی)

31   فروردین 1390

تهران

شرکت   یاس سیستم

121

آینده شغلی،   نگرانی‌ها و دغدعه ها

13   اردیبهشت 1390

تهران

دانشگاه   آزاد علوم و تحقیقات تهران

122

مصاحبه استخدامی

7   و 8 خرداد 1390

تهران

کمیته   امداد امام

123

مدیریت بر   خود

2   تیر 1390

تهران

موسسه   پارسه

124

مدیریت   عملکرد

16   تیر 1390

جزیره قشم

سازمان   مناطق آزاد

125

مدیریت زمان

30   تیر 1390

تهران

موسسه   پارسه

126

اصلاح فرایندها   و روش‌های انجام کارو توسعه فناوری اداری

تیر   و مرداد 1390

تهران

سازمان   مرکزی دانشگاه آزاداسلامی

127

برنامه‌ریزی   دفتر

4   مرداد 1390

تهران

کمیته   امداد امام

128

مدیریت زمان

3   آبان 1390

تهران

عس ناجا

129

مدیریت   اوقات فراغت

2   آذر 1390

تهران

شهرداری تهران

130

کارتیمی

2   آذر 1390

تهران

شهرداری تهران

131

مدیریت   کارگزینی

6   و 9 آذر 1390

تهران

صنایع هوا و فضا

132

مديريت زمان

25   آذر 1390

تهران

ثروت آفرينان

133

کارگاه   کارآفرینی

15-16   دی 1390

یزد

دانشگاه آزاد اسلامی

134

کارگاه   آشنایی با مدیریت منابع انسانی

12   و 19 دی 1390

اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

135

کارگاه   آشنایی با مدیریت منابع انسانی

14   و 21 دی 1390

قزوین

شرکت پل فیلم

136

مبانی   مدیریت و سازمان

مهر و آبان 1390

تهران

ثروت آفرینان

137

مسائل روز   مدیریت

آذر   و دی 1390

تهران

ثروت آفرینان

138

اصول مدیریت   و سرپرستی

26   و 28 دی 1390

تهران

ایسیکو

139- مديريت و خلاقیت در زندگی مشترک ، دی 1390، شهرداری منطقه یک .
140- آشنایی با رویکردهای مدیریت منابع انسانی ، 26 بهمن 1390، مشهد ، صدا و سیما .
141- فن بیان و روش تدریس ، بهمن 1390، تهران ،‌مهرپژوهان .
142 –تمرکز حواس ، 7 اسفند1390، تهران ،‌شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین .
143- مدیریت زمان ، 11 اسفند 1390، تهران ، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی .
144- مدیریت زمان ، 23 و 24 اسفند 1390 ، یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی .
145-مبانی مدیریت ، اسفند 1390 ،تهران ة شرکت آریانا.
146- کارآفرینی ، 17 اردیبهشت 1391 ، تهران ، کمیته امداد امام .
147- کارآفرینی ،26 اردیبهشت 1391، تهران ، کمیته امداد امام .
148- فنون مذاکره ، 6 تیر  1391، تهران ، کمیته امداد امام .
149- مدیریت تولید و عملیات 20 تیر  1391، تهران ، کمیته امداد امام .

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام