سازمان انتقال خون

بازدیدها: 3سعی می کنم سالی یکبار به سازمان انتقال خون رفته و خون هدیه کنم ، عادتی 15-16 ساله شده است. امسال به پایگاه مستقر در میدان آزادی رفتم . بار قبلی با بچه های سلام تهران رفتیم که پوشش رسانه ای هم داشت و آنقدر آن جمع شیطنت کردند که دقت کافی نداشتم .…

اصفهان 1

بازدیدها: 15برای برگزاری یک کارگاه آموزشی دو روزه به شهر اصفهان رفتم. فرصتی بود تا بتوانم به عکاسی هم بپردازم : روزی بر زاینده رود فواره ای وجود داشت که شبانگاه نورپردازی هم داشت  میدان نقش جهان مسجد شیخ لطف اله مسجد امام عالی قاپو چهل ستون

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام