لطفا “‌فرهنگ ” نسازید

بازدیدها: 4بنام خدا لطفا “‌فرهنگ ” نسازید رامبد باران دوست صغری : سالها است که می خوانیم ،‌می شنویم و می گوئیم که مشکل ترافیک ما عمدتا ناشی از فرهنگ رانندگی، مشکل زندگی اجتماعی ما ناشی از فرهنگ زندگی جمعی ، مشکل آموزشی ما ناشی از فرهنگ آموزشی ما ، مشکل جسمی مردم ما ناشی…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام