مدارج تحصیلی – مدارج دانشگاهی

بازدیدها: 1592سئوال یکی از خوانندگان این سایت ، بهانه ای شد تا در نوشتاری به توضیح مدارک دانشگاهی بپردازم . اصولا دانشگاه به عنوان تحصیلات تخصصی محسوب می شود . تحصیلاتی که از تخصص عملیاتی محض شروع می شود و تا نظریه پردازی پیش می رود . کاردانی : در ایران این سطح را با…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام