دوره های آموزشی که تدریس می کنم :

بازدیدها: 1

ارتباطات مؤثر
رفتار سازماني
مديريت تعارض
فنون رفتار گروهي
مباني تحليل رفتاري
مديريت رفتار سازماني
سازمانهای شاد و موفق
مهارتهای ارتباطی مدیران
مهارت خود آگاهي و همدلي
شیوه های نوین ایجاد انگیزش
كارگاه آموزشي كنترل استرس
فرايند گذار از مديريت به رهبري

کار تیمی
تيم سازي
کارگروهي
يارگيري در تيم
کارتيمي براي خانواده هاي علاقمند به کارآفريني

توسعه منابع انساني
مديريت منابع انساني
بهره وری نیروی انسانی
مديريت منابع انساني فني
مدیریت منابع انسانی نوین
مديريت امور اداري و كارگزيني
مديريت منابع انساني در EFQM
مدیریت منابع انسانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان
مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه منابع انسانی

روشهاي آموزش
مديريت آموزشي
نیاز سنجی آموزشی
آشنايي با تكنولوژي آموزشی
كارگاه آموزشي تربيت مربي
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کاربرد ابزارهای کیفیت در مدیریت آموزشی
آشنایي با اصول مديريت و بودجه ريزي آموزشی

مديريت زمان
مباني جداول زماني
مباني مديريت زمان

مديريت محصول
مديريت فروشگاه
کارآفريني و کار تيمي
کارآفريني ، ايجاد درآمد
خلاقيت گروهي ويژه کارآفرينان
شناسايي فرصتهاي کسب و کار

5S
کايزن عملياتي
مدیریت بهره وری

مدیریت عملکرد
اصول برنامه ریزی
فنون سنجش و ارزیابی عملکرد
تكنيكهاي كارايي و اثربخشي سازماني
آشنايي با مدل تعالي سازماني (EFQM)

تصميم گيري
تفکر و مديريت استراتژيک
چالشهای پیش روي تصمیم گيري مدیران
مديريت استراتژيك و نقش آن در رهبري واحدهاي دانشگاهي

سازماندهی

روش تحقیق

Telephone manner

روشهای موفقیت آمیز آموختن و کار فکری

الگوبرداري سيستماتيک با رويکردي به EFQM

كارگاه آموزشي روش جمع آوري اطلاعات و نمودارهاي آماري

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام