سفر به عربستان – سفر عمره -۵ – جده تا مدینه

بعد از پیاده شدن از هواپیما و حضور در اتوبوسها ، تازه کم کم باورم می شود که به سفر حج آمده ام. گرما و خشکی مناظر مهمترین جلوه اولین برخورد با کشور عربستان است .

مسیر حدود ۴۰۰ کیلومتری جده تا مدینه که حدود ۶-۷ ساعت به طول می انجامد ، مملو از پدیده هایی است که احساس جالب بودن را ایجاد می کنند . چراکه اولا می توانید بدون حضور نگهبان و نگرانی از دستگیر شدن یا شکسته شدن دوربینتان ، از هرچه می بینید عکس بگیرید و ثانیا به هرحال دیدنی هایی دارد که پیشتر ندیده یا صرفا شنیده بودید .

بادیه نشینان عربستان که به پروش گوسفند و شتر می پردازند :


بعد از پیاده شدن از هواپیما و حضور در اتوبوسها ، تازه کم کم باورم می شود که به سفر حج آمده ام. گرما و خشکی مناظر مهمترین جلوه اولین برخورد با کشور عربستان است .

مسیر حدود ۴۰۰ کیلومتری جده تا مدینه که حدود ۶-۷ ساعت به طول می انجامد ، مملو از پدیده هایی است که احساس جالب بودن را ایجاد می کنند . چراکه اولا می توانید بدون حضور نگهبان و نگرانی از دستگیر شدن یا شکسته شدن دوربینتان ، از هرچه می بینید عکس بگیرید و ثانیا به هرحال دیدنی هایی دارد که پیشتر ندیده یا صرفا شنیده بودید .

بادیه نشینان عربستان که به پروش گوسفند و شتر می پردازند :

موانع میانه جاده برای جلوگیری از تردد شتر داخل جاده :

اولین مسجدی که به چشم می آید :

تابلوهای جاده ای و نامهایی آشنا :

در میانه راه به مکانی بنام وادی ستاره می رسیم . مکانی که مملو از سنگهایی است که روی شنزار قرار گرفته است . می گویند مکانی بوده است که بارانی از سنگ بر مردمان گناهکار آن باریده است . پیامبر هم هنگامی که از آنجا گذر می کردند این مکان را نامبارک معرفی کرده اند :

اقامتگاه های بین راهی در این جاده بنام شرکت بنیانگذارنده آنها معروف است :

در آن جلوه هایی معمارانه اما درحد استراحتگاه بین راهی ساخته اند

و البته بیش از آن نمودی نمی بینید

علاوه بر نوشته های فارسی روی دیوار

می توانید پزشک ایرانی مقیم در آن را هم ببینید که برای کمک به زوار در این مکان حاظر شده است .

چیدمان میزها نشان می دهد که منتظز حضور مسافران هستند

و اگرچه بعد از پذیرایی سالن چلوه ای دیگر دارد

اما مانند رستوران های بین راهی ایران ، همه مسافران پس از ساعتی از کیفیت غذا و آنچه بر معده شان گذشته شکوه دارند

با این حال بیش از استارحتگاه های بین راهی در ایران به بهداشت فردی توجه می کردند

و البته برای شهر نشینان که بجای غروب آفتاب ، ساختمان می بینند ، دیدن غروب آفتاب بدون گرد و غبار و دود و ساختمان ، ولو در کشور عربستان و از پس شیشه کثیف و خاک آلود اتوبوس ، دیدنی است :

سفر به عربستان – سفر عمره – 1 – مقدمه و فهرست مطالب

One thought on “سفر به عربستان – سفر عمره -۵ – جده تا مدینه

  1. سلام جناب باران دوست
    زیارت قبول واقعا تا اینجا که سفر نامه جالبی رو شروع کردید البته من توفیق دوبار تجربه این سفر رو دارم اما از نگاه کسی چون شما و زاویه دیدتان برام جالبه که بار دیگر از طریق این سفرنامه تجربه دیگری نیز داشته باشم .سپاسگزارم مخصوصا دو تصویر آخر فوق العاده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *