مدیریت سفر 2-برنامه ریزی سفر

معقولانه ترین راه برای برنامه ریزی سفر این است که اهداف و خواسته های همگی را دریافت نمود و متناسب با آنها فعالیتهای گروهی و یا فردی اختصاص داد . در بخش فعالیتهای گروهی ، اقدامات مشترک بین همه را قرار داد و بخشی از زمان سفر را هم به فعالیتهای انفرادی اختصاص داد ، فعالیتهایی که همه خواهان آن نیستند بلکه هر فرد متناسب با ویژگیهای شخصی قصد تحقق آن را دارد .

توصیه اکید من آن است که زمان و نحوه انجام فعالیتهای جمعی و فردی را از قبل به همه همسفران بگوئید . بزرگ ترین اشتباه این است که با ابهام در صمیم گیری به ضایع کردن حقوق همسفرانمان بپردازیم .

باید پیش از سفر به همه بگوئیم که بطور مثال دو روز اول را صرف دیدن از مکان الف تا جیم می کنیم و روزهای سوم و چهارم هم افراد مختارند به امور فردی خود بپردازند . در روزهای گروهی همگان باید به امور تعریف شده بپردازند و دل نگه دارند تا امور فردیشان را در روزهای انفرادی به انجام برسانند . تداخل این روزها و امور تنها نتیجه اش افزایش ضایعات سفر است .

ساده ترین راه هم برای این مهم آن است که یکی از افراد تقبل نموده و پیش از سفر به بررسی شهر مقصد مبادرت ورزد و به شناسایی نقاط جالب آن بپردازد . اطلاعات بدست آمده را با دیگران به اشتراک گذارده و بخشهای گروهی و انفرادی را مشخص نماید .

خواه برایمان جالب باشد و خواه نباشد ، گریزی نیست از اینکه همسفران را در بخشهای گروهی به کنار هم بودن تشویق کنیم و اطلاعات لازم برای سفر را هم به آنان بدهیم تا بخشهای انفرادی را هم برای خودشان به درستی برنامه ریزی و مدیزیت کنند .

 مدیریت سفر 1- مسافران و همسفران

مدیریت سفر3- ضایعات سفر

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *