127 – پوشش(جایگذاری) منطبق

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

که تحت عنوان رابط شریک نیز نامیده می شود. (ساختمان تیم (TB))

تعریف ابزاری:

تکنیک پوشش جفت منطبق یک جفت یا مشارکت مربی – شاگرد را جست و جو کند. این یادگیری،وقتی هم مربیان و هم شاگردان انتخاب های اول و دوم خود را (از شرکاء) بین اسامی لیست شده در یک ماتریس نشان می دهند،به دست می آید. این ماتریس سرانجام با همه ی انتخاب ها برای نمایش گروهی از اسم های منطبق جایگذاری می شود. (پوشش داده می شود.)
کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت عنوان رابط شریک نیز نامیده می شود. (ساختمان تیم (TB))

تعریف ابزاری:

تکنیک پوشش جفت منطبق یک جفت یا مشارکت مربی – شاگرد را جست و جو کند. این یادگیری،وقتی هم مربیان و هم شاگردان انتخاب های اول و دوم خود را (از شرکاء) بین اسامی لیست شده در یک ماتریس نشان می دهند،به دست می آید. این ماتریس سرانجام با همه ی انتخاب ها برای نمایش گروهی از اسم های منطبق جایگذاری می شود. (پوشش داده می شود.)

کاربرد نوعی(نمونه):

  • برای تطبیق مؤثرتر مربیان و شاگردان،به منظور رضایت هر دو.
  • برای ایجاد یک جایگزین توسعه ی شخصی کیفیت که به کاندیدهای عوامل بالقوه در حد بالایی کمک می کند برای ایجاد مسؤلیت های شغلی بالاتر.
  • برای پیدا کردن مشارکت های مربی – شاگرد که متقابلاً توسط هر دو گروه انتخاب شده اند.

مرحله ی حل مشکل:

انتخاب و تعریف مشکل یا فرصت

  • تشخیص و تحلیل علل یا تغییر عامل بالقوه

برنامه ریزی و طرح ریزی راه حل های ممکن یا تغییر

  • به کارگیری و ارزیابی راه حل ( تغییر)
  • سنجش وگزارش راه حل یا نتایج تغییر

تشخیص(شناخت) واعطای پاداش به تلا ش های تیمی

 

یادداشت ها و نکات کلیدی:

  • ماتریس های بازگردانده شده برای چک کردن انتخاب های متقابل شرکاء،پوشش داده می شوند. (جایگذاری می شوند.):

1=انتخاب اول، 2=انتخاب دوم.

  • شکل ماتریس اسم ها نباید از سیک ماتریس 15×15 تجاوز کند.
  • برای بهترین نتیجه: 40نسخه از ماتریس مربی – شاگرد،دوباره ایجاد کنید و برای هر یک از شرکاء یک نسخه برای ثبت اولویت های آن ها،اگر لازم باشد،ایجاد کنید.

فرآیند مرحله به مرحله:

    مرحله 1: 2 لیست از اسم ها مرتب می شوند: یکی از آن ها،لیست مربی های موجود و دیگری یک لیست از کاندیداهای عوامل بالقوه یا شاگردان است.

مرحله 2: یک ماتریس پوشش جفت منطبق برای نمایش اسامی مربیان و شاگردان مشخص شده استفاده می شود. واحد سازمانی یا بخش مربوطه ی آن ها نیز نشان داده می شود. مثال “جست و جو برای شراکت متقابلاً سازگار” را مشاهده کنید.

مرحله 3: وقتی که ماتریس کامل شد،نسخه ها ایجاد می شوند و برای همه ی مربیان و شاگردان موجود در لیست ارسال می شود به منظور این که به آن ها اجازه دهد که اولین و دومین انتخاب خود را نشان دهند.

مرحله 4: به محض برگشت ماتریس های کامل شده،جفت های مربی- شاگرد با پوشش(جایگذاری) ماتریس های انتخاب های مربیان و شاگردان شناسایی می شوند

مرحله 5: یک ماتریس پوشش جفت منطبق نهایی می تواند با همه جفت ها یا شرکاء شناسایی شده کامل شود،همان طور که در مثال نشان داده شده است،ماتریس تا حدی کامل شده است.

مرحله 6: ماتریس نهایی تاریخ گذاری می شود.

    کتاب Tool Navigator

One thought on “127 – پوشش(جایگذاری) منطبق

  1. حضور محترم دوست عزیزواستادگرام جناب باران دوست :از وبلاگ شما بسیار خرسندم وازآن استفاده نمودم آدرس شما در پیوندهای اینجانب ثبت شد.از راهنماییهای شما سپاسگزارم.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *