126- نمودار آمادگی سازمانی

بازدیدها: 1

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت عنوان جدول تشخیص قابلیت نیز نامیده می شود.(تغییر/اجرا(CI))

تعریف ابزاری:

نمودار آمادگی سازمانی به وسیله ی طراحی هیئت های گروهی تحقیق استفاده می شود برای رسیدگی به این مورد که آیا سازمان آماده و توانا در اجرای یک تلاش برای یک تغییر بزرگ است یا خیر. نمودار احتیاج به ارتباطات و تحلیل های آزاد دارد به منظور این که یک ابزار طراحی کارا باشد.
کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت عنوان جدول تشخیص قابلیت نیز نامیده می شود.(تغییر/اجرا(CI))

تعریف ابزاری:

نمودار آمادگی سازمانی به وسیله ی طراحی هیئت های گروهی تحقیق استفاده می شود برای رسیدگی به این مورد که آیا سازمان آماده و توانا در اجرای یک تلاش برای یک تغییر بزرگ است یا خیر. نمودار احتیاج به ارتباطات و تحلیل های آزاد دارد به منظور این که یک ابزار طراحی کارا باشد.

کاربرد نوعی(نمونه):

  • برای تحقیق در مورد آمادگی سازمان و توانایی و تغییر طراحی شده.
  • برای تشخیص وظایف مقدماتی که احتیاج به انجام آن ها به منظور تضمین موفقیت می باشد.

مرحله ی حل مشکل:

انتخاب و تعریف فرصت

  • تشخیص و تحلیل علل یا تغییر عامل بالقوه

برنامه ریزی و طرح ریزی راه حل های ممکن یا تغییر

  • به کارگیری و ارزیابی راه حل ( تغییر)

سنجش وگزارش راه حل یا نتایج تغییر

  • تشخیص(شناخت) واعطای پاداش به تلا ش های تیمی

 

یادداشت ها و نکات کلیدی:

مقیاس آمادگی فقط یک نظریه است.تیم ها باید حد آستانه(حد نمایی) خود را همان طور که مورد نیاز است تنظیم کنند.

فرآیند مرحله به مرحله:

مرحله 1: کمیته طرح ریزی(برنامه ریزی) یا تیم تحقیق،به طور آزاد،در مورد آمادگی سازمان،بحث می کنند.مثال” آمادگی برای تیم های کاری خود هدایت شده؟” را مشاهده کنید.

مرحله 2: همه ی شرکاء جلسه در نمودار پر می شوند،یک امتیاز کلی محاسبه می شود،و نمودار به تیم کمک کننده بازگرداننده می شود.

مرحله 3: یک فلیپ چارت برای ثبت همه ی امتیازات و امتیازات”با اهمیت بالا” استفاده می شود که ممکن است نواحی مشکل یا فرصت های پیشرفت را نشان دهد.

مرحله 4: در ادامه ی نمایش امتیازات،بحث اضافی در مورد هدف تنظیم کار مورد نیاز به راه می افتد.

مرحله 5: نمودارها برای مراجع بعدی تاریخ گذاری و ذخیره می شوند.

    کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام