124- نمودار سازمانی

بازدیدها: 1

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت نمودار سازمانی سنتی نیز نامیده می شود.(برنامه ریزی/ارائه(PP))

تعریف ابزاری:

یک نمودار سازمانی به طور نوعی سلسله مراتب و گزارش ارتباطات واحدهای کارکردی و خطوط ارتباط و همکاری آنها را نشان می دهد. یک نمودار سازمانی برای تأمین کارمندان با یک درک مشترک از فعالیت های میان گروهی،کانال های ارتباطی و سطوح اختیارات در داخل سازمان،ایجاد شده است.
کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت نمودار سازمانی سنتی نیز نامیده می شود.(برنامه ریزی/ارائه(PP))

تعریف ابزاری:

یک نمودار سازمانی به طور نوعی سلسله مراتب و گزارش ارتباطات واحدهای کارکردی و خطوط ارتباط و همکاری آنها را نشان می دهد.

یک نمودار سازمانی برای تأمین کارمندان با یک درک مشترک از فعالیت های میان گروهی،کانال های ارتباطی و سطوح اختیارات در داخل سازمان،ایجاد شده است.

کاربرد نوعی(نمونه):

  • برای تشریح سازمان رسمی
  • برای نشان دادن تقسیات سازمانی و تقسیمات فرعی آن و ارتباطات کارکردی و پیوندهای ارتباطی و مسئولیتی.

مرحله ی حل مشکل:

  • انتخاب یا تعریف مشکل یا فرصت

تشخیص و تحلیل علل یا تغییر عامل بالقوه

  • برنامه ریزی و طرح ریزی راه حل های ممکن یا تغییر
  • به کارگیری و ارزیابی راه حل یا تغییر
  • سنجش وگزارش راه حل یا نتایج تغییر
  • تشخیص(شناخت) واعطای پاداش به تلا ش های تیمی

 

یادداشت ها و نکات کلیدی:

  • یک نمودار سازمانی از بالا به پایین و از چپ به راست کشیده می شود. سازمان ها اغلب یک ساختار مرتبه ای را نشان می دهند. با بالاترین اختیار در بالای جدول.
  • خطوط تو پر نشان دهنده ی ارتباطات کنترلی یا مستقیم می باشند،و خطوط نقطه چین نشان دهنده ی ارتباطات همکاری و یا تغییر مستقیم می باشند.

فرآیند مرحله به مرحله:

مرحله 1: تیم، سازمان را برای ترسیم اطلاعات و لیست کرئن همه ی تقسیمات و تقسیمات فرعی،ارتباطات مستقیم یا غیر مستقیم،خطوط ارتباط و مسئولیت ها،تعیین می کند.

مرحله 2: یک سازمان سنتی روی یک تخته ی سفید(وایت برد) یا یک فلیپ چارت کشیده می شود. مثال “سازمان آموزش و توسعه ی کارمند” را مشاهده کنید.

مرحله 3: نمودار نهایی برای دقت و تاریخ گذاری چک می شود.

 

    کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام