123- تحلیل فرصت

بازدیدها: 1

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

که تحت عنوان NIA نیز نامیده می شود.(انتخاب/ارزیابی((ES)

تعریف ابزاری:

تحلیل فرصت یک ابزار مؤثر برای یک تیم است به منظور ارزیابی یا انتخاب فرصت مقدم تر در میان چند فرصت.مانند فیلترینگ معیارها(ضوابط) فرصت های پیشرفت شناخته شده،در مقابل معیارهایی از قبیل اهمیت سازمانی،امکان اجرا و استفاده از عامل بالقوه در مقابل منابعی که احتیاج به یک انتخابیا ارزیابی بالا دارند،ارزیابی شده اند.
کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت عنوان NIA نیز نامیده می شود.(انتخاب/ارزیابی((ES)

تعریف ابزاری:

تحلیل فرصت یک ابزار مؤثر برای یک تیم است به منظور ارزیابی یا انتخاب فرصت مقدم تر در میان چند فرصت.مانند فیلترینگ معیارها(ضوابط) فرصت های پیشرفت شناخته شده،در مقابل معیارهایی از قبیل اهمیت سازمانی،امکان اجرا و استفاده از عامل بالقوه در مقابل منابعی که احتیاج به یک انتخابیا ارزیابی بالا دارند،ارزیابی شده اند.

کاربرد نوعی(نمونه):

  • برای تشخیص و طرح ریزی به کارگیری فرصت پیشرفت مقدم تر.
  • برای ایجاد یک هدف ساختاریافته برای تیم ها به منظور انتخاب تغییر عامل بالقوه تر.
  • برای تعیین و استفاده معیارها برای تخصیص منابع سودآور.

مرحله ی حل مشکل:

انتخاب و تعریف مشکل یا فرصت

تشخیص و تحلیل علل یا تغییر عامل بالقوه

برنامه ریزی و طرح ریزی راه حل های ممکن یا تغییر

به کارگیری و ارزیابی راه حل یا تغییر

  • سنجش و گزارش راه حل یا نتایج تغییر
  • تشخیص(شناخت) و اعطای پاداش به تلاش های تیمی

 

یادداشت ها و نکات کلیدی:

  • علائم و اختصارات: (H)=بالا،3 امتیاز؛(M)=متوسط، 2 امتیاز؛(L)=پایین،1 امتیاز.
  • روی هم رفته،بالاترین نرخ سرعت پیشرفت باید کاندیدای درجه ی یک اجرا باشد.

فرآیند مرحله به مرحله:

مرحله 1: به عنوان اولین مرحله،کمک کننده تیم،فرآیند تحلیل فرصت را معرفی می کند. در مورد معیارهای درجه بندی و رتبه بندی نهایی هم چنین بحث می شود.

مرحله 2: یک فلیپ چارت ایجاد همه ی فرصت های نشان داده شده برای تیم را به منظور بازبینی و بحث،لیست می کند.

مرحله 3: سپس،همه ی معیارها به منظور داشتن فهم کامل برای تمامی درجات فرصت های پیشرفت لیست شده،پالایش می شوند. مثال “کاهش خطاها در هر سطح واحد” را مشاهده کنید.

مرحله 4:تیم،هر فرصت را ارزیابی (رتبه بندی می کند) به منظور دست یابی به توافق و رضایت عمومی در هر فرآیند.

مرحله 5: یک رتبه بندی نهایی رخ می دهد و فرصت پیشرفت با نرخ ارزیابی بالا تشخیص داده می شود.

مرحله 6: جدول نهایی تاریخ گذاری می شود و مراحل بعدی به طور خلاصه بحث می شود.

    کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام