57 – استراتژی جمع آوری داده

کتاب Tool Navigator

ترجمه : میرترابی mirtorabim@yahoo.com

توصیف وسیله ( و یا ابزار )

 استراتژی جمع آوری داده شیوه ای را برای جمع آوری داده ( data ) فراهم می آورد که مقوم بر در طول و یا بعد از عمل دخالت سایر عناصر ، صورت می گیرد .

این استراتژی نیازها ، نمونه گیری ها و روش های ارزیابی سایر دیگر داده ها را درنظر می گیرد . ( آنها را شناسایی کرده و در قالب آمار توصیف می کند .

کتاب Tool Navigator

ترجمه : میرترابی mirtorabim@yahoo.com

توصیف وسیله ( و یا ابزار )

 استراتژی جمع آوری داده شیوه ای را برای جمع آوری داده ( data ) فراهم می آورد که مقوم بر در طول و یا بعد از عمل دخالت سایر عناصر ، صورت می گیرد .

این استراتژی نیازها ، نمونه گیری ها و روش های ارزیابی سایر دیگر داده ها را درنظر می گیرد . ( آنها را شناسایی کرده و در قالب آمار توصیف می کند .

( کاربرد نمونه )

تصمیم در روند اقدام صورت گرفته بر اساس داده های جمع آوری شده

اولویت بخشیدن ( دادن ) به مشکلاتی که بایستی بر روی آن کار کرد .

تائید توانایی این فرایند ( یا پروسه ) .

نظارت بر بهبود فرایند

( مرحله حل مشکل ) در صفحات قبل تکرار شده

مطالب و نکات اساسی

فرم استراتژی جمع آوری داده ها به گونه ای می تواند توسعه یابد که نیاز هر نوع مجموعه را برطرف سازد که به منابع اطلاعات آماری برای تعیین اندازه نمونه ، روشهای نمونه گیری و توصیفی و محاسبات ارجاعی ، اشاره می کند .

روش قدم به قدم ( یا روش مرحله ای )

قدم اول :

گروه تعیین می کند که کدام یک از داده ها در فرآیند شخص ساختن شکل کمک می کند و میزان نارسایی را اثبات و تائید می کند و انتظارات از عملکرد خاصی را اندازه می گیرد .

قدم دوم :

تیم در مورد مکان و یا روش جمع آوری داده ها تصمیم گیری می کند

قدم سوم :

ماموریت / مسئولیت گرد آوری داده ها به اعضای شرکت کننده در تیم و هر کس دیگری که آشنا با این فرایند است محول می شود .

مرحله چهارم :

بعد از جمع آوری داده ها ، این داده ها سازماندهی و خلاصه می شوند گروههای پایه نشان دهنده داده های مشخص بوده و عملکرد رو به بهبود آماری ، اطلاعات اضافه ای را به منظور تحقیق داوری فراهم می آورد .

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام