56- دوره زمانی فلوچارت

بازدیدها: 1

کتاب Tool Navigator

ترجمه : میرترابی mirtorabim@yahoo.com

توصیف ابزار ( تشریح ابزار )

دوره زمانی فلوچارت نمایانگر تمامی فعالیت ها است همچینن نشانگر زمان مورد نیاز ازآغاز تا انتهای این فرآیند باشد . هدف از استفاده از این ابزار مشخص نمودن فعالیت غیر ارزش افزوده است فعالیت یی نیز گهگاهها ، گروه های زیاد موجود در کار و تائیدیها و تاخیرها است . نمودارفلوچارت توسط یک تیم ( متخصص ) ساخته شده است که صاحب و مالک این فرآیند می باشند . شرکت کنندگان درک خوبی از فعالیتها داشته ، بنابراین کاملاً مناسب برای مجموعه تولیدی دوره زمانی این فرایند کلی می باشند .

کتاب Tool Navigator

ترجمه : میرترابی mirtorabim@yahoo.com

توصیف ابزار ( تشریح ابزار )

دوره زمانی فلوچارت نمایانگر تمامی فعالیت ها است همچینن نشانگر زمان مورد نیاز ازآغاز تا انتهای این فرآیند باشد . هدف از استفاده از این ابزار مشخص نمودن فعالیت غیر ارزش افزوده است فعالیت یی نیز گهگاهها ، گروه های زیاد موجود در کار و تائیدیها و تاخیرها است . نمودارفلوچارت توسط یک تیم ( متخصص ) ساخته شده است که صاحب و مالک این فرآیند می باشند . شرکت کنندگان درک خوبی از فعالیتها داشته ، بنابراین کاملاً مناسب برای مجموعه تولیدی دوره زمانی این فرایند کلی می باشند .

کاربر نمونه

مشخص کردن فعالیت های غیر ارزش افزوده و تاخیر زمانی بسیار زیاد ( فراوان ) در یک فرآیند .

ثبت و ضبط کردن         ( به این منظور که تا اینکه تیم ( گروه ) درک و فهم مناسبتری ازفرایند برای حل مشکلات داشته باشند .

ترسیم جزئیات نمودار فلوچارت به منظور مجاب کردن برای طراحی دوباره ، حل مشکل و کاهش فعالیت های دوره زمانی

( مرحله حل مشکل )

انتخاب و تعریف مشکل یا موقعیت ها :

شناسایی و تحقیق علت ها و یا تغییرات بالقوه ای که در روند کار بوجود می آید و طراحی واژه های ممکن یا تغییر در بکارگیری و یا ارزیابی را حل و یا تغییر اندازه گیری و گزارش دادن راه حل و یا تغییر راه حلهای شناخته شده و پاداش دادن به تلاشهای گروه ( یا تیم ) .

روش مرحله به مرحله

مرحله اول :

شخصی که مسئول تسهیل کردن امور تیم است گروهی را جمع آوری می کند که متشکل از نمایندگانی است که دردوره زمانی فلو چارت شرکت می کنند .

یک تخته وایت برد آماده می شود تا خلاصه ای از فلو چارت در آن کشیده شود .

مرحله دوم :

تیم مراحل آغازین و انتهایی فرایند را مشخص می کند جدول متناسب زمانی که قرار است از آن استفاده شود نیز تعیین می گردد .

مرحله سوم :

اطلاعات داده شده که توسط تیم آماده و مهیا شده ، شخص تسهیل کننده امور تیم ، استفاده از نمادهای فلوچارت ، تمامی فعالیت مرتبط با فرایند ، به نمایش گذاشتن امداد ستراکی کارهای صورت گرفته ، شخص انجام دهنده و مقدار زمان لازم برای تکمیل هر یک از این فعالیت در این مرحله محاسبه می شود .

زمان از مرحله A واقعی و یا B تخمین و شروع می شود برای روشن شدن این موضوع مثال فرایند بودجه بندی دپارتمان را نگاه کنید .

مرحله چهارم :

سپس تیم برای عمل تکمیل ساختن و پیامد وظیفه ای که به درستی صورت گرفته و اطلاعات مشخص شده در مورد وظیفه ( کار ) نمودار را مورد بررسی قرار می دهد .

مرحله پنجم :

در آخر ، فلوچارت زمان تکمیل شده بر روی علیت فلوچارت به کسی شده و اطلاعات آن خلاصه می شود .نمودار تاریخ گذاری شده و بمنظور کاهش و بهره زمانی کار نگه داشته می شود .

 

نمونه ای از کاربرد ابزار

     تاييديه نگرش به بودجه        


کتاب Tool Navigator

 

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام