210 – ارزش تجزیه و تحلیل

بازدیدها: 1

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 

تعریف ابزار

تکنیک ارزیابی تجزیه یک محصول را به لحاظ عملکردی تجزیه وتحلیل می کند وبهای برآورده شده برای هر عملکرد را بیان کنید. عملکردی را که با عملکرد رقیب مقایسه شده است مشخص کنید. بنابراین این تفکیک ارزیابی تولید صنعتی پروسه بخش ها ومواد را تسریع می کند وشکل های یک محصول را طراحی کنید.

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 

تعریف ابزار

تکنیک ارزیابی تجزیه یک محصول را به لحاظ عملکردی تجزیه وتحلیل می کند وبهای برآورده شده برای هر عملکرد را بیان کنید. عملکردی را که با عملکرد رقیب مقایسه شده است مشخص کنید. بنابراین این تفکیک ارزیابی تولید صنعتی پروسه بخش ها ومواد را تسریع می کند وشکل های یک محصول را طراحی کنید.

 

کاربرد معمول

  • مشخص کردن افزایش محصولات مورد نیاز
  • پائین آوردن قیمت محصولات
  • اولویت دادن به محصول فعالیت های دوباره طراحی شده

 

نکات و مفاهیم کلیدی

0ساختار جدول تجزیه ارزش ممکن است منعکس کننده ی گونه های متفاوتی از فاکتورها باشد.

0توجه اصلی مشخص کردن عملکردهایی است که قیمت بالایی مناسب با آن دارد.این عملکردها غالبا مستلزم اولویت طراحی دوباره است.

0طراحی برتر رقیبان باید در همه ی تلاشهایی برای طراحی مجدد در نظر گرفته شود.

مراحل گام به گام:

گام اول:ابتدا،ارزیابی رضایت مشتری به منظور جمع آوری خواسته های مشتریان یا انتظارات آنها کامل شده است. به مثال طراحی بهتر برای تله موش توجه کنید.

گام دوم:به عنوان گام دوم،مهندسی و تولید صنعتی را طراحی کنید،شماری از محصولات رقیبان را انتحان کتید.

این تیم به لحاظ بهبود عملکردی طراحی های برتر و خلاقیت را مورد بررسی قرار دهید.

گام سوم:فرم ارزش تجزیه به منظور لیست کردن عملکردهای محصولات و عملکردهای فرعی استفاده می شود.”خواسته های “مشتریان و داده رقیب همچنین پر می شود.

 

گام چهارم:برای هر عملکرد و عملکرد فرعی ،قیمت برآورد شده و درصد نهایی قیمت محصول ثبت شده است.

گام پنجم:گام نهایی عملکردهایی را که نماینده های قویی هستند برای طراحی دوباره بر حسب قیمت و طراحی های برتر رقیبان هستند تعیین کنید.

گام ششم:فرم تکمیل شده تجزیه و تحلیل ارزش مرور ،تاریخ زده می شود به صاحبان پروسه داده می شود.

 

مثال کاربرد ابزار

طراحی تله موش بهتر


تاریخ طراحان :تیم تله موش:محصول 
برتری طراحی دوباره برآورد طراحی رقیبان خواسته مشتری عملکرد

    (%)(s)

–     (15) 20/0 پایین     شکارفوری

5    (11) 15/0     بهتر    بدون فرار

    (4) 05/0     نا مطمئن    پرتاب ندارد

         پایین    استفاده آسان

–    (44) 60/0    بهتر    تکه سالم

1 (30) 40/0    برتر    آسان آزاد دادن

    (7) 10/0    برتر

4    (7) 10/0    برتر

    نامطمئن    آسان نصب کردن

    (4) 05/0 یکسان    خروج آسان

 

2 (14 20/0    برتر    عملکرد تمییز

    (7) 10/0    یکسان    حساسیت آغاز گر

 

    (4) 05/0 یکسان    ایمن برای حیوانات اهلی

    ساختمان واضح

 


    (7) 10/0 بله عملکردهای قابل اطمینان

    (4) 5/0    بهتر    پرش اجباری

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام