207- جدول صحت (واقعی)

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 جدول صحت به منظور تعریف ارزشهای واقعیعبارات(جملات)یا عملکرد های بنیادین سمبل منطقی استفاده می شود.گونه های متفاوتی از عبارات منطقی یا پیشنهادات واقع در فرم نمادین می توان بر ارزش واقعی یا حقیقت آن صحه گذاشت.از آنجایی که منطق نمادین اغلب اوقات کاملا شبیه جبر بولئین در نظر گرفته می شود.

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

جدول صحت به منظور تعریف ارزشهای واقعیعبارات(جملات)یا عملکرد های بنیادین سمبل منطقی استفاده می شود.گونه های متفاوتی از عبارات منطقی یا پیشنهادات واقع در فرم نمادین می توان بر ارزش واقعی یا حقیقت آن صحه گذاشت.از آنجایی که منطق نمادین اغلب اوقات کاملا شبیه جبر بولئین در نظر گرفته می شود.

نکات و اشارات مهم:

جدول علائم برای پیشنهادات منطقی

 

 

ارزش واقعی یک به معنای این است که عبارت صحیح(تی) ،شرایط یا خروجی منطقی یک (فعال)است.

-ارزش واقعی 0 به معنای این است که عبارت نادرست (اف) ،شرایط یا خروجی داده منطقی (0)غیر فعال است.

نکات و اشارات مهم

– ورودی های اصلی منطقی (بلوک های ساختمانی برای دوره های منطقی)

 

مراحل گام به گام:

گام اول:شماری از عمل کردهای منطقی به منظور ایجاد نتیجه ای پایانی مطمئن کشیده شده است.به عنوان عدم موفقیت تجهیزات مخابراتی توجه فرمایید.

گام دوم:منطق داده ها که به نظمی متصل است که نشانه های خروجی خاصی را تولید می کند.همان طور که در این مثال نشان داده شد.

گام سوم:نمای کلی کامل شده چرخه منطقی با استمرار سطوح ها (فعال و صفرها ،(غیر فعال)در طول چرخه بررسی می شود .

گام چهارم:ترکیب تمام داده ها برای تولید یک سطح خروجی خاص همان طورکه با یک جدول صحت مشخص شد برای عملکردهای تحت نظارت چرخه بررسی می شود .

 

مثالی از کاربرد ابزار

شکست تجهیز مخابراتی

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام