146- تحلیل فرایند

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

توصیف ابزار

تکنیک تجزیه پروسه به دنبال کردن منابع متغیر کمک میکند.بنابراین یک روش مناسببرای مشخص کردن دلایل ریشه ای مسئله به طور معمول تجزیه وتحلیل پروسه استفاده از یک روند نمای روند فعالیت پروسه را شکل نشان می دهد و با مطرح کردن یک سری از سوالات به منظور گسترش یا متقاعد کردن چرخه بیش از حد زمانی رضایت وترتیب مناسب تاخیر ها و دیگر کمبودهای پروسه.


کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

توصیف ابزار

تکنیک تجزیه پروسه به دنبال کردن منابع متغیر کمک میکند.بنابراین یک روش مناسببرای مشخص کردن دلایل ریشه ای مسئله به طور معمول تجزیه وتحلیل پروسه استفاده از یک روند نمای روند فعالیت پروسه را شکل نشان می دهد و با مطرح کردن یک سری از سوالات به منظور گسترش یا متقاعد کردن چرخه بیش از حد زمانی رضایت وترتیب مناسب تاخیر ها و دیگر کمبودهای پروسه.

استفاده های رایج:

-مرور کردن،تجزیه کردن و تقویت پروسه موجود

-مشخص کردن فرصت های موثر در پروسه

-به دقت تنظیم کردن پروسه ها طی یک پروژه تغییر نظامند.

 

به منظور نوشتن جریان پروسه چندین ابزار موجود است:

-پروسه روند نما

-روند نمای نمادین

-برنامه ریزی پروسه

-روند نمای چرخه زمانی

-تجزیه و تحلیل فعالیت

استفاده از هر یک از این ابزار به تیم تکمیل پروسه اجازه خواهد داد تا به اهداف بنیادین تیم برسند.

لیست مفروض از 15 سوال تجزیه تحلیل پروسه اختیاری است.شماره و مفهوم سوالات ممکن است مطابق با پیچیدگی هر پروسه مخصوص تغییر کند.

مراحل گام به گام:

گام اول:

به عنوان یک فعالیت پیش نیاز ،تیم تسهیل کننده روند نمایی برای پروسه طی فعالیت هایی در سطوح بالا برای پروسه مورد نظر تکمیل کنند.

گام دوم:

یک سری سوالات استاندارد تجزیه و تحلیل پروسه توسط فرد تسهیل کننده نشان داده می شود.تیم،سوالات را مرور،اضافه،حذف یا بازبینی مکنند تا بطور کامل پروسه را برای تجزیه و تحلیل شدنتحت پوشش قرار دهند.

گام سوم:استفاده از لیست تکمیلی سوالات ،اعضای تیم تمام فعالیت های این پروسه را مورد بحث قرار داده و پاسخ هایی را برای این سوالات فراهم می آورند.

گام چهارم:در نهایت فرد تسهیل کننده از شرکت کنندگان درخواست می کند تا تمام پاسخ ها را دوباره بررسی کنند.بررسی نهایی را انجام دهند ولیست را تاریخ بزنند.

گام پنجم:این اطلاعات بر اساس داده ای برایروسه واریانس تجزیه و تحلیل مناسب است یعنی گام منطقی بعدی برای تیم.

 

مثالی از کاربرد ابزار:

     

نکته:روند نما خلاصه شده است.

سوالات معمول تجزیه پروسه.

1-آیا فعالتهای مربوط طی یک توالی منطقی ؟خیر،بررسی مواد باید قبل از آن انجام گیرد.

2-آیا پروسه تعریف شده بیشتر از دو بازگشت را انجام میدهد؟بله

3-آیا کارهای فردی چرخه زمانی نسبتا طولانی دارند؟خیر

4-آیا هر کاری ارزش را به پروسه اضافه می کند؟خیر،بررسی های صوتی –تصویری ارزش به این پروسه اضافه نمی کند.

5-ایا کارهای زائد وجود دارد؟خیر

6-آیا این پروسه منعکس کننده تاخیرهای بیش از حد است؟خیر

7-آیا این پروسه شامل منابع واریانسهای کلیدی است؟خیر

8-آیا بیش از دو نیاز مورد تایید وجود دارد؟خیر

9-آیا می توان روند پروسه راتغییر داد تا کارها کاهش پیدا کند؟بله مواد و بررسی صوتی /تصویری را از میان بردارید.

10-آیا این پروسه سطح بالایی از استقامت را دارا است؟بله

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام