144- ماتریس انتخاب مسئله

بازدیدها: 4

کتاب Tool Navigator

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 

توصیف ابزار

ماتریس انتخاب مسئله به گروه این اجازه را می دهد تا یک مسئله خاص را بر اساس موضوع بحث انتخاب کنند و تیم بر خلاف معیار لیست شده ارزایبی می کند.یک بررسی اصلی در انتخاب روند این نتیجه استکه در حال حاضر مسائل مشخص شده طبق رضایت مشتری است-نقصان به ازای هر واحد و روند چرخه ی زمانی .

ترجمه : زهرا احسنی zahra62ahsani@yahoo.com

 

توصیف ابزار

ماتریس انتخاب مسئله به گروه این اجازه را می دهد تا یک مسئله خاص را بر اساس موضوع بحث انتخاب کنند و تیم بر خلاف معیار لیست شده ارزایبی می کند.یک بررسی اصلی در انتخاب روند این نتیجه استکه در حال حاضر مسائل مشخص شده طبق رضایت مشتری است-نقصان به ازای هر واحد و روند چرخه ی زمانی .

کاربرد متعارف

-مسئله را برای تیم انتخاب کنید

-تفاوت قائل شدن بین چنین شرایط مختلف مسئله به منظور تعیین اینکه روی کدام مسئله باید اول کار شود.

-رده بندی کردن مسائل شناسایی شده توسط تیم بنیانگذار اهمیت معیار

نکات و مفاهیم کلیدی

تیم باید این مسئله را در نظر بگیرد که نهایتا مسائلی را که در حوزه مسئولیت آنهاست را پیگیری کنند.

-مقیاس اصلی(+)=بله و(0)=عدم اطمینان و(-)کلمه نه ممکن است برای انتخاب پروژه بکار رود.

-اختیاری:ارزشها می تواند بر اساس علائم پایه ریزی شوند.

10=(-)و3=(0)و5=(+)

روند مرحله به مرحله

سیستم تسهیل کننده ماتریس انتخاب مسئله را معین می کندو گزارشات از پیش در محدوده ی مسئله یادداشت شده.

گام دوم:شرکت کنندگان در گروه وعیار مورد نظر را نظر پراکنی می کند ودر 5-4 مورد مهم به اتفاق نظر می رسند.(مثال)بخش سی مونتاژتوجه کنید.ایجاد مشکلات

گام سوم:شرکت کنندگان تمام فضاهای مشکل را به منظور دستیابی به معیار مشخص شده ارزیابی میکنندو همان طور که نشان داده شدفضاهای مشکل را طبق آن ردیف می کنند.

 

گام چهارم:تسهیل کننده گروه ماتریس انتخاب میئله را کامل میکند و دور محدوده مشخص شده مشکل را خط می کشند.و ماتریس را تاریخ می زند.

مثال کاربرد ابزار: مشکلات تولید-بخش مونتاژ(سی)

رتبه بندی گروه تحت تاثیر قرار دادن مشتری منابع موجود کوتاه مدت کنترل تیم

1 + 0 + +

2 0 – + +

4 0 0 + –

3 + 0 – 0

             مشکلات تولید-بخش مونتاژسی

1-فقدان دستورالعملهای کاری

2-فقدان کارآموزی اپراتور

3-مردود کردن ارزیابی توسط بخش های بالاتر

4-افزایش در ساعات اضافه کاری

توجه به علائم ارزیابی عبارتند از:بله(+)،نه(-)،عدم اطمینان=(0)-محدوده مسئله مورد نظر تیم شماره (1)و 1 مسئله ای که روی آن باید اول از همه کار شود.

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام