120- اولویت های عددی

کتاب Tool Navigator

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

توصیف ابزار

این ابزار که توسط Richard Balles معرفی شده است انعکاس و باز تابی از یک فرآیند سیتماتیک از آیتم های طبقه بندی شده با ترجیح یا انتخاب کاربرد می باشد . همانند قیاس های جفت ، این انتخاب بین آیتم های جفت منجر خواهد شد به یک چهار چوبی از آیتم های لیست شده . این فرآیند به سادگی کاربرد (یا تیم ) را از طریق فرآیند اولویت دهی آیتم بدون انحراف نابجای کاربرد هدایت می کند .

کتاب Tool Navigator

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

توصیف ابزار

این ابزار که توسط Richard Balles معرفی شده است انعکاس و باز تابی از یک فرآیند سیتماتیک از آیتم های طبقه بندی شده با ترجیح یا انتخاب کاربرد می باشد . همانند قیاس های جفت ، این انتخاب بین آیتم های جفت منجر خواهد شد به یک چهار چوبی از آیتم های لیست شده . این فرآیند به سادگی کاربرد (یا تیم ) را از طریق فرآیند اولویت دهی آیتم بدون انحراف نابجای کاربرد هدایت می کند .

کاربرد نوعی

*اولویت دهی به لیستی از آیتم های فعالیت ، مسائل ، یا گزینه ها

*امکان دادن به یک تیم برای اینکه تصمیم بر اساس مقایسه تمام گزینه های موجود در یک لیست اتخاذ شود .

*ترکیب کردن اولویت های تکی شرکت کنندگان برای رسیدن به یک اولویت تیمی از اقلام.

*رسیدن تیم به اجهاع بدون بحث طولانی .

نکات مهم و کلیدی

اگر دور هر کدام از اعداد آیتم به تعداد برابر دایره کشیده شود ، گره می تواند شکسته شود با کنترل اینکه دور کدام دایره کشیده شده است زمانی مه بین جفت اعداد آیتم انتخاب صورت گرفته است و گره صورت گرفته است .

روش گام به گام

گام 1-تیم لیستی از 10 آیتمی را که بایستی از لحاظ عددی اولویت بندی شوند ایجاد کرده و معرفی می کند . مثال اولویت دهی ابزار رضایت مشتری را ببینید .

گام 2-یک ماتریس 9 ستونی (A-I) بر روی یک نمودار ساخته می شود ( مثال را ببینید ) .

لیست 10 آیتمی در امتداد ماتریس قرار داده می شود ؛ در دید مناسب تمامی شرکت کنندگان تیم .

گام 3-شرکت کنندگان با مقایسه آیتم 1 با آیتم 2 از ستون A و کشیدن دایره به دور انتخاب آنها اولویت دهی خود را شروع می کنند . با حرکت دادن ستون به پایین ، این اولویت دهی برای هر جفت از آیتم ها ادامه داده می شود و در تمام ستون های باقیمانده ، تا زمانی که دور آخرین انتخاب در ستون I خط کشیده شود . اگر کمتر از 10 آیتم بر روی لیست شما قرار دارد ، زمانی که دور آخرین انتخاب در ستون دایره کشیده شده توقف کنید .

گام 4-مرحله بعدی عبارت است از : جمع کردن اعداد تکرار یک آیتم ویژه ، پس از آنکه آن آیتم انتخاب شده مجموع را در نمودار آیتم قرار دهید .

گام 5-10 آیتم از بالا ترین تعداد دایره ها (انتخاب ها) تا پایین ترین تعداد دایره ها چیده و مرتب می شوند . لیست بدست آمده ، یک اولویت دهی عددی افراد را نشان می دهد .

گام 6-زمانی که امتیاز دهی فردی کامل شده ، یک مجموع امتیاز تیمی بدست می آید .

گام 7-دوباره امتیازات کل آیتم را مرتب کنید تا تصمیم تیم بدست آید .

گام 8-در آخر ، تاریخ لیست نهایی را وارد کنید .

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *