118 – اولویت بندی اسمی

بازدیدها: 1

کتاب Tool Navigator

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

توصیف ابزار

ابزار اولویت بندی اسمی عبارتست از : یک روش آسان وسریع برای یک تیم، تا تیم : از یک لیست از اقلام ، اقدامات پیشنهادی ، یا گزینه های مختلف ، اولویت ها را انتخاب کند . از این ابزار همچنین می توان برای انتخاب یک مساله یا فرصت ویژه از یک لیستی که قبلا طوفان مغزی شده است استفاده کرد .

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

توصیف ابزار

ابزار اولویت بندی اسمی عبارتست از : یک روش آسان وسریع برای یک تیم، تا تیم : از یک لیست از اقلام ، اقدامات پیشنهادی ، یا گزینه های مختلف ، اولویت ها را انتخاب کند . از این ابزار همچنین می توان برای انتخاب یک مساله یا فرصت ویژه از یک لیستی که قبلا طوفان مغزی شده است استفاده کرد .

کاربرد نوعی

*اولویت بندی از یک لیست آیتم ها یا گزینه های طوفان مغزی شده .

*درگیر کردن تمام اعضای تیم درفرآیند انتخاب گزینه های انتخابی .

*تعیین یک روش «مرحله بعدی» درتلاش حل مساله یک تیم .

نکات مهم و کلیدی

روش انتخابی : نماینده یک تیم می تواند این فرصت را به تمام اعضای تیم بدهد تا نشان دهند و شرح دهند که چرا آنها آیتم های خاصی را بعنوان انتخاب های دوم و سوم خود لحاظ کرده اند .

روش گام به گام

گام 1- نماینده تیم یک نموداری را که دارای لیستی از آیتم های یا گزینه ها می باشد نمایش میدهد.مثال یک روش اولویت بندی مجموعه داده ها را ببینید .

گام2-از اعضای تیم خواسته میشود تاکل لیست را باز نگری کرده و سه انتخاب برتر را انتخاب کنند .

گام 3-هر شرکت کننده به سمت نمودار رفته و مهمترین و برترین گزینه را با نوشتن یک 3 نشان می دهد ، گزینه دوم را با یک 2 نشان می دهد ، و گزینه سوم را بایک 1 نشان می دهد . تمام گزینه های علامت دار نیز مستلزم ضروریات اعضاء برای مراجعه احتمالی بعدی هستند . این باعث فرآیند انتخاب اصلی می شود .

گام 4-نماینده تیم تمام امتیازات آیتم های انتخاب شده راجمع کرده و سه گزینه برتر را انتخاب می کند . بنابراین آیتمی که بالا ترین امتیاز را دارد آیتمی است که تیم ، آن را مهمترین آیتم
می داند .

گام5-در مرحله بعدی ، شرکت کنندگان برای انتخاب مهمترین گزینه خود یک توضیح ارائه می دهند . این بحث باید به 3-2 دقیقه برای هر شرکت کننده محدود شود .

گام 6-پس از آنکه تمام شرکت کنندگان فرصتی برای توضیح اینکه چرا یک تغییر ویژه اتفاق افتاده است پیدا کردند ، حال به شرکت کنندگان این فرصت داده می شود تا انتخاب های خود را تغییر بدهند .

گام 7-در آخر ، نماینده در صورت نیاز مجدداً امتیازات را جمع کرده و تمام انتخاب ها را جمع آوری می کند ، و سه گزینه برتر نهایی را بر روی یک نمودار لیست کرده و تاریخ آن روز را وارد نمودار می کند .

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام