117- تکنیک گروه اسمی(NGT)

بازدیدها: 75

کتاب Tool Navigator

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

توصیف ابزار

تکنیک گروه اسمی (NGT) اصولا برای تولید ایده ها ، اولویت دادن و رساندن اجماع تیم به یک جلسه کاملا ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد . این تکنیک که توسط A.Delbecq و

A.Van de ven (1968) ابداع شده است به طور روز افزون بعنوان ابزاری برای شرکت کنندگان تبدیل شده است تا شرکت کنندگان دارای یک حق مساوی در انتخاب آیتم یا مساله و فرآیند تصمیم گیری باشند.

کتاب Tool Navigator

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

توصیف ابزار

تکنیک گروه اسمی (NGT) اصولا برای تولید ایده ها ، اولویت دادن و رساندن اجماع تیم به یک جلسه کاملا ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد . این تکنیک که توسط A.Delbecq و

A.Van de ven (1968) ابداع شده است به طور روز افزون بعنوان ابزاری برای شرکت کنندگان تبدیل شده است تا شرکت کنندگان دارای یک حق مساوی در انتخاب آیتم یا مساله و فرآیند تصمیم گیری باشند.

کاربرد نوعی

شناسایی و رسیدن به یک اجماع بر سر مهمترین ایده ها, آیتم ها, یا مسائل تا تیم بتواند در یک تلاش حل مساله به مرحله ی ( گام ) بعدی برسد.

تعیین اولویت از لیستی از ایده ها یا آیتم های تولید شده با مشارکت متعادل تیم و بدون تعارض.

بدست آوردن تعهد شرکت کنندگان با اجازه دادن شرکت کنندگان جهت شرکت کردن کامل در یک فرآیند انتخاب و تولید ایده.

نکات مهم و کلیدی

اگر چه تغییرات و انحرافات زیادی وجود دارد اما NGT به بهترین وجه کار می کند اگر :

آن یک جلسه با 8-15 شرکت کننده باشد.

از تولید ایده ی فردی برای حدودا 15- 16 دقیقه استفاده می شود.

هر شرکت کننده 5 آیتم بالا را با استفاده از یک مقیاس اولویت / اهمیت/ نقطه ی ارزش از 5 آیتم برای آیتم های بالا ترین درجه به 1 برای آیتم های پایین ترین درجه طبقه بندی کند.

روش گام به گام

گام 1- نماینده ی تیم بر روی یک نمودار، یک پرسش یا پرسش نا پایان را نمایش می دهد. مثال ایده های بهبود تیمی را ببیند.

گام 2- شرکت کنندگان در وضعیت سکوت ایده های خود را بر روی کارت های 35
می نویسند.

گام 3- زمانی که شرکت کنندگان کار خود را تمام کردند, یا پس از 15 دقیقه ، نماینده ایده ها را در یک سطل مدور جمع آوری کرده و ثبت می کند و سپس از هر شرکت کننده می خواهد تا ایده های مکتوب خود را بخوانند. هیچ ارزشیابی یا انتقاد از ایده ها قابل قبول نمی باشد.

گام 4- گام 3 تکرار می شود تا زمانی که تمام ایده ها ثبت شوند. شرکت کنندگان می توانند در هر زمانی در طول این فرآیند ((بگذرند))

گام 5- پس از اینکه نماینده تمام ایده ها را بر روی نمودار یا وایت بورد ثبت کرد , شرکت کنندگان می توانند بخواهند تا برخی از ایده ها را روشن سازند. ایده ها ممکن است همچنین جهت افزایش فهم و درک اصلاح یا ترکیب شوند.

گام 6-سپس ، نماینده از هر شرکت کننده می خواهد تا 5 ایده را از لیست ثبت شده ایده هایی که آنها ترجیح می دهند درلیست بیاورد ، و فقط یک ایده را برای کارت53 یادداشت کند . افراد مطابق با یک مقیاس نقطه ارزش / اهمیت / اولویت ، هر ایده را رتبه بندی می کنند که 5 نقطه می توانند بالاترین و یک نقطه می تواند پایین ترین باشد .

گام 7-نماینده آراء رابررسی می کند با استفاده از مجموعه امتیازات ، و 5 ایده برتر تیم را لیست میکند و نمودار را همانطور که در مثال نشان داده شده است تاریخ دار می کند .

گام 8-تیم نتایج رامورد بحث قرار داده و مراحل بعدی را اجرا می کند.

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام