115 – چند انتخابی

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

توصیف ابزار

ابزار چند انتخابی توسط تیم ها جهت کاهش یک لیست طولانی از آیتم ها به چند آیتم محدود که به عنوان مهمترین آیتم ها محسوب می شوند استفاده می شود. چند انتخابی ، یک روش کاهش انتخابی لیست می باشد که در آن ، انتخاب نهایی آیتم های بالایی توسط تمام شرکت کنندگان حمایت می شود, چون آراء آنها مستقیما به لیست آیتمهای نهایی کمک کرده است.

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

توصیف ابزار

ابزار چند انتخابی توسط تیم ها جهت کاهش یک لیست طولانی از آیتم ها به چند آیتم محدود که به عنوان مهمترین آیتم ها محسوب می شوند استفاده می شود. چند انتخابی ، یک روش کاهش انتخابی لیست می باشد که در آن ، انتخاب نهایی آیتم های بالایی توسط تمام شرکت کنندگان حمایت می شود, چون آراء آنها مستقیما به لیست آیتمهای نهایی کمک کرده است.

کاربرد نوعی

اجرای یک فرآیند سریع و آزادانه ی انتخاب آیتم جهت رسیدن به یک تصمیم بر اساس آراء داده شده برای یک آیتم خاص توسط همه ی شرکت کنندگان تیم.

بکارگیری و استفاده از یک سری آراء جهت کاهش یک لیست طولانی از آیتم ها به تعداد کمی از مهمترین آیتم ها.

شناسایی و اولویت دادن به مسائل و فعالیت ها از یک لیست طولانی که قبلا طوفان مغزی شده است.

نکات مهم و کلیدی

*ایده آل و مطلوب برای گروه های بزرگ و لیست های طویل . هرگز تعداد آراء را فقط به یک آیتم کاهش ندهید !

*چند انتخابی در یک لیست 50-30 آیتمی می تواند لیست را تا 6-4 آیتم کاهش دهد .

*قواعد و قوانین دور رای گیری

-تنها یک رای برای آیتم

-دوراول : رای برای یک دوم (یک سوم برای لیست طولانی ) آیتم های لیست شده را جمع آوری کنید .

-دور دوم : رای برای یک دوم آیتم های باقیمانده را جمع آوری کنید.

-دورهای بعدی : دو گام را زمانی که لیست به 6-4 آیتم کاهش یابد تکرار کنید

روش گام به گام

گام 1 –مجری (نماینده ) تیم ، یک لیستی از آیتم ها را بر روی یک نمودار یا وایت بورد نمایش می دهد و فرآیند چند انتخابی رابرای تیم شرح میدهد .

گام 2-تمام شرکت کنندگان برای یک دوم آیتم ها رای می دهند (دور اول ) و انتخاب های فرد را ثبت می کنند . مثال لیست 33 شکایت مشتری را ببینید .

گام 3-نماینده تمام آرا را جمع آوری کرده و آیتم های انتخاب شده را شناسایی میکند . آیتم هایی که دارای کمترین آراء هستند حذف شده و 17 آیتم باقی مانده ، دایره هایی برروی نمودار برای تمام شرکت کنندگان است تا آنها را ببینند .

گام 4-تمام شرکت کنندگان دوباره برای یک دوم لیست کاهش یافته اقلام رای می دهند ( دور دوم ) و انتخاب های خودشان را ثبت می کنند . به خاطر داشته باشید ، یک رای برای آیتم .

گام 5-نماینده تمام آراء را جمع آوری کرده و فرآیند را همانند گام 3 تکرار می کند .

گام 6-یک دور سوم ، لیست را به انتخاب کاهش می دهد ، همانطور که در مثال می توان دید .

گام 7-آخرین گام ، مستلزم طرح نمودن یک لیست نهایی و اولویت دار 5 آیتمی است . این لیست تعیین می کند که چه مراحل بعدی درفرآیند حل مساله لازم است که توسط تیم اتخاذ شود . در نهایت ، تاریخ لیست انتخاب شده را درج کنید .

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام