114- نمودار چند متغیره

بازدیدها: 8

کتاب Tool Navigator

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

شرح ابزار (توصیف ابزار )

یک نمودار چند متغیره ، جهت سنجش داده های سریهای زمانی متغیرهای چند گانه که بیانگر اختلاف توانایی و قابلیت فرآیند هستند مورد استفاده قرار می گیرد . این نمودار ،اطلاعات تعامل و همبستگی متغیر فرآیند راکه معمولا در هنگام بررسی نمودار های سنتی کنترل در یک زمان یافت نمی شود فراهم می کند .

ترجمه : فرزانه کشاورز رضایی mozhdeh-azar@yahoo.com

شرح ابزار (توصیف ابزار )

یک نمودار چند متغیره ، جهت سنجش داده های سریهای زمانی متغیرهای چند گانه که بیانگر اختلاف توانایی و قابلیت فرآیند هستند مورد استفاده قرار می گیرد . این نمودار ،اطلاعات تعامل و همبستگی متغیر فرآیند راکه معمولا در هنگام بررسی نمودار های سنتی کنترل در یک زمان یافت نمی شود فراهم می کند .

کاربرد نوعی

*برای ساختن چیدمانی از متغیرهای یک فرآیند خاص که به صورت عادی بر روی نمودار های کنترل ثبت می شوند .

*امکانپذیر ساختن تحلیل سریهای زمانی متغیر های فرآیند

*شناسایی و تشخیص عوامل مشکل احتمالی

*کمک به فعالیت های طراحی آزمایشات (DOE) و کنترل آماری فرآیند (Spc)

نکات مهم و کلیدی

توجه داشته باشید که طراحی متغییر های فرآیند در امتداد حدود و حیطه های زمانی دشوار است.

همچنین ، تعیین مقیاس مشخصه ی بالا و پایین (USL- LSL) برای متغییر فرآیند ممکن است به متغیر پایه با بزرگترین انحراف بالا و پایین از ارزش هدف مشخصه محدود شود.

روش گام به گام

گام 1- ابتدا،ارزش های مشخصه ی هدف و بالا و پایین را از مهندسی طراحی، ساخت، یا دپارتمان کیفیت بدست آورید.

گام 2- دو تا چهار متغییر فرآیند مربوطه را شناسایی کنید. مثال کیفیت نقاشی را ببینید.

گام 3- با خط مرکز که دارای بر چسب ارزش Spec ( هدف) و خطوط افقی بالا و پایین که به ترتیب با علائم USL, LSL مشخص شده اند، یک نمودار رسم کنید.

گام4- با مقیاس زمانی مناسب, محور X را رسم کنید. محور X ، یک مقدار زمان را برای متغیری که دارای طولانی ترین حوزه ی زمانی میباشد نشان می دهد.

گام5- متغییر های فرآیند را شناسایی کرده و آنها را به منظور وارد کردن در نمودار و تحلیل آنها کد گذاری نمایید.

گام6- با وصل کردن نقاط داده ها , اندازه ها را زده و نمودار را ترسیم کنید.

گام7- برای نمودار یک تاریخ تعیین کرده و برای مراجعه ی بعدی نگه دارید.

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام