82- انتخاب تحت فشار

کتاب Tool Navigator

 

علی ستاری حلوایی azarabadegan_62_110@yahoo.com

شرح ابزار

تکنیک انتخاب تحت فشار یک فرایند تصمیم گیری جمعی است که در ان معیار های تیمی و انتخاب های از پیش تعیین شده در برابر یکدیگر قرار می گیرند. معیار ممکن است شامل زمان تکمیل هزینه تغییر. میزان عملی بودن و میزان تاثیر باشد.

انتخابها بصورت سیستماتیک با سایر انتخابها مقایسه شده و انتخابی که بهترین تلقی شده علامتدار می شود.
کتاب Tool Navigator

 

علی ستاری حلوایی azarabadegan_62_110@yahoo.com

شرح ابزار

تکنیک انتخاب تحت فشار یک فرایند تصمیم گیری جمعی است که در ان معیار های تیمی و انتخاب های از پیش تعیین شده در برابر یکدیگر قرار می گیرند. معیار ممکن است شامل زمان تکمیل هزینه تغییر. میزان عملی بودن و میزان تاثیر باشد.

انتخابها بصورت سیستماتیک با سایر انتخابها مقایسه شده و انتخابی که بهترین تلقی شده علامتدار می شود.

 

کاربرد نمونه

برای تشخیص گزینه برتر یا انتخاب بر مبنای معیار درجه بندی

برای جستجوی نتایج سریع و انتخابها

رسیدن به یک تصمیم جمعی در مورد لیست انتخابها

 

عبارات رفع مشکل

انتخاب و تعریف مشکل یا فرصت

تشخیص و تحلیل علتها یا تغییرات بالقوه

توسعه و طرح راه حلهای ممکن و یاتغییر

ارزیابی راه حل و تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل و نتایج تغییرات

تشخیص و پاداش به تلاشهای تیمی

 

نکات و یاداشتهای کلیدی

اگر2 انتخاب متفاوت نحوه ارزشیابی یکسانی بگیرند (به عنوان مثال انتخابهای 3و4 به هر دوی انها نمره 5.5 بدهید تا درجه بندی در درجه 6-5 قرار بگیرند

پایین ترین درجه بهترین انتخاب می باشد

 

د ستورالعمل گام به گام

گام اول: اسان ساز. لیستی از انتخابهای ثبت شده از پیش برای راه حل ها و بهبود بخشیدن سیستم ارایه می دهد .

مثال کاهش الودگی در هر واحد سطح DPU

گام دوم: سپس از شرکت گنند گان خواسته می شود تا در صورت مبهم بودن توضیحات. اسان ساز را در جریان قرار دهند

گام سوم : معیار یا استاندارد برای ارزیابی انتخاب مورد بحث و نهایی ساز قرار می گیرد.

گام چهارم : تیم شروع به مقایسه انتخابها (به ترتیب از انتخاب پایین تر با انتخاب بالاتر خود)می کند به عنوان مثال انتخاب 1و 2 مقایسه شده و بهترین انها علامت گذاری می شود .سپس انتخاب 1با 3 مورد مقایسه قرار می گیرد و غیره.

گام پنجم: زمانی که تمامی انتخابها با انتخاب 1 مقایسه می شوند سپس انتخاب 2 با تمامی انتخابها بعدی مورد مقایسه قرار می گیرد و بهترین انتخاب علامت گذاری می شود . این مقایسه تا اخرین انتخاب ادامه می یابد .

گام ششم : تعداد علا مت ها جمع زده می شوند و انتخابی که بیشترین تعداد علامت را دارد مقام اول را می گیرد. مقا م اول بهترین انتخاب برای پایین اوردن سریع سطح DPU می باشد که در این مثال نشان داده شده است.

کاهش الودگی هوا در هر سطح DPU

کتاب Tool Navigator

One thought on “82- انتخاب تحت فشار

  1. جناب دکتر استاد ارجمند سلام و عرض ارادت
    بسیار خرسندم که شاگرد حقیر خودرا همچنان مورد لطف و بزرگواریتان قرار میدهید و به وبسایت حقیر سر میزنید.سپاسگزازم.
    از حضور و زیارتتان خوشحال می شوم.اگر سعادت داشته باشیم.
    حق یارتان

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *