21- اتحاد افکارنویسی

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

ترجمه : حامد گندمکار hamed_gandomkar@yahoo.com

 

 

 تعریف ابزار

ایجادشد باتقابل موسسه علمی فرانکفورت،آلمان؛ اتحاد فکری ابزار تولید نظر است که در روابط غیرزبانی نزدیک برای ثبت نظرات هرکدام از گروهای همراه استفاده شده است.
کتاب Tool Navigator

ترجمه : حامد گندمکار hamed_gandomkar@yahoo.com

 

 

ابزار تعریف

ایجادشد باتقابل موسسه علمی فرانکفورت،آلمان؛ اتحاد فکری ابزار تولید نظر است که در روابط غیرزبانی نزدیک برای ثبت نظرات هرکدام از گروهای همراه استفاده شده است.

 

نمونه استفاده

*برای جلب توجه و ایجاد و توسعه اطلاعات بیشتر

*اجازه دادن به شرکت کنندگان برای درست کردن نظرات افراد دیگر

*برای تصویب نظرات تولیدشده در رابطه با موضوع یک موضوع بحث برانگیز است و آن نگه داشتن شرکت کنندگان گمنام است.

*دوری کردن از برخورد شخصی یا ارعاب بوسیله شرکت کنندگان برتر.

 

مرحله حل کردن مشکل

ßانتخاب و تعريف فرصت یا مشكل

شناسایی و تجزیه ی دلایل یا عوامل تغییر

ßتوسعه و طرح ریختن راه حل های ممکن یا تغییر.

اجرا و ارزیابی راه حل و تغییر.

سنجیدن و گزارش نتیجه راه حل یا تغییر.

تشخیص و پاداش تلاش تیم

 

نمونه استفاده شده

پژوهش / آمار

1 ابتکار/نوآوری

مهندسی

3 مدیریت پروژه

ساخت

4 بازاریابی / فروش

اداره / مستند سازی

استخدام / پشتیبانی کردن

مشتری/ استاندارد کیفیت

2 تغییر مدیریت

 

وصل شدن به ابزارهای دیگر

 

قبل

چک لیست (سیاهه مقابله)

روش 5-3-6

نصب کردن نقطه ها

روش مصاحبه

گروه نامشخص

 

بعد

اجماع و توافق همه بر تصمیم گرفته شده

معیارها و ضوابط صافی

رای های سنگین دادن

تصمیم گیری گروهی

اولویت بندی و حق تقدم عددی

 

ملاحضات و نکته های کلیدی

یک اختلاف در روش گالری وجود دارد.چندین برگه از نمودار دراطراف اتاق پخش شود و شرکت کنندگان نظرات خودرا به ثبت و به گردش در بیاورند.

رویه‌ی گام به گام

مرحله اول

شرکت کنندگان بصورت گروههای 6تایی و هشت تایی در دور میز بنشینند.

مرحله دوم

موضوع یا مشکل در نمودار نشان داده شود.عملکرد نمونه کار را ببینید.

مرحله سوم

هر یک از گروههای شرکت کننده به آهستگی چهار نظر یا واکنش و جواب خود را روی کارت یا صفحه‌ای از ورق بنویسند.

مرحله چهارم

هریک از شرکت کنندگان برگه‌ی خود را در وسط میز قراردهد(به اشتراک گذاشتن)،و با برگه دیگری که توسط یک شرکت کننده‌ی دیگر قرار داده شده است عوض کند.

مرحله پنجم

نظرات روی برگه امتحان شده است، نظرات مربوط دیگری که اضافه شده است، یا لیستی از نظرات که استفاده شده برای ساخت است و یا نظرات جدیدی است.سپس برگه‌ی نظرات برای مشارکت و ردوبدل شدن با برگه‌های دیگر برمی‌گردد.

مرحله ششم

این فرایند ادامه تقریبا 30دقیقه ادامه پیدا میکند. ودرپایان این زمان ،همه‌ی نظرات برای ارزیابی های بعدی به نمودار ارسال میشود.

 

نمونه ای از کاربرد ابزار

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام