19- جعبه طرح

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

ترجمه : حامد گندمکار hamed_gandomkar@yahoo.com

 

ابزار توصیف

جعبه طرح محل ارائه و پخش شدن اطلاعات و گشترش یافتن آن،برجستگی انحراف،و خارج از محدوده های ممکن(با شدت امتیاز بالا یا پایین) را توضیح میدهد اگرچه جعبه طرح جزئیاتش کمتر از یک سابقه ی کامل است، ولی کاملا مفید است و میتواند شدت اختلاف در اطلاعات جعبه را نشان بدهد.
کتاب Tool Navigator

ترجمه : حامد گندمکار hamed_gandomkar@yahoo.com

 

ابزار توصیف

جعبه طرح محل ارائه و پخش شدن اطلاعات و گشترش یافتن آن،برجستگی انحراف،و خارج از محدوده های ممکن(با شدت امتیاز بالا یا پایین) را توضیح میدهد اگرچه جعبه طرح جزئیاتش کمتر از یک سابقه ی کامل است، ولی کاملا مفید است و میتواند شدت اختلاف در اطلاعات جعبه را نشان بدهد.

 

نمونه کاربرد

*برای شناسایی هزینه ها در یک مجموعه ی داده ها

*برای مقایسه گروههای اطلاعاتی به خاطر تفاوت های عمده در الگوها.

*چک کردن برای بهبود در اطلاعات بعد از روند ساخته شده است

 

مرحله حل کردن مشکل

انتخاب و تعريف فرصت یا مشكل

ßشناسایی و تجزیه ی دلایل یا عوامل تغییر

توسعه و طرح ریختن راه حل های ممکن یا تغییر.

اجرا و ارزیابی راه حل و تغییر.

ßسنجیدن و گزارش نتیجه راه حل یا تغییر.

تشخیص و پاداش تلاش تیم

 

ملاحضات و نکته های کلیدی

استفاده و همراهی این معادله برای حساب کردن رتبه‌ی تقسیم شده به 4/3 و 4/1(چهاریک)

برای این مثال:

Int= فقط عدد صحیح،بدون رقم اعشاری

– رتبه بالایی چهاریک (U.Q)

U.Q = (n+1)-L.Q= (24+1)-6.5=18.5

 

استفاده از این شرح برای شناخت خارج از رده ها

– تطبیق دادن اطلاعات با ارزش بیشتر:

U.Q+1.5*(U.Q-L.Q) =35+1.5*(35-18) =60.5

– بنابراین کاستی امتیازهای 61 و 65 در بالاترین بخش توزیع خارج از رده است.

– تطبیق دادن اطلاعات با ارزش کمتر:

L.Q-1.5*(U.Q-L.Q) =18-1.5*(35-18) =-7.5

– پایین ترین ارزش اطلاعات =5 ;بنابراین پایین ترین بخش توزیع خارج از رده نیست.

 

رویه‌ی گام به گام

گام اول

اطلاعات به دست آمده و شناخته شده به وسیله ثبت گزارش و جمع آوری نقطه ها ،منابع اطلاعات،و تشریح دقیقی ازاینکه تا چقدر فرض شما اندازه گیری شده است.دیدن نمونه متصدی نقایص چهار جلد 6 روز هفته.

گام دوم

جدول رتبه بنددی اطلاعات ساخته شده و میانه است،پایین ترین و بالاترین چهاریک حساب شده است.تذکرات و نکته های مهم برای محاسبات استفاده شده در این مثال را نگاه کنید.

گام سوم

در جعبه طرح ساخته شده به همان اندازه که نشان داده شد.اطمینان از اینکه خارج از رده ها شناسایی و مشخص شوند.

گام چهارم

تطبیق دادن ارزش همه‌ی اطلاعات، اندازه و اهمیت جعبه طرح و ارزش خارج از رده ها،اطلاعات طرح،و ایجاد نکته های پایانی در الگو یا تغییر در اطلاعات.

 

نمونه ای از کاربرد ابزار

متصدی نقایص شش روز هفته

خلاصه

 تعداد نقایص

 رتبه

جزئی5

18 L.Q (6.5)

 میانه 28

65 U.Q (18.5)

بزرگترین65

5

6

7

9

12

15

21

22

23

26

27

28

29

30

30

32

34

35

35

36

37

41

61

65

1

2

3

4

5

6

—-

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

—–

19

20

21

22

23

24

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام