177 – انتخاب ماتریس

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

تعریف ابزار

انتخاب ماتریس به محقق کمک می کند که ابزار مناسب، روش یا شیوه خاصی را برای عملکردهای ویژه استفاده کند. در ابتدا گروه موضوع مورد نظر را گسترش می دهد و برای تصمیم گیری در انتخاب از آن استفاده می کند. ماتریس مورد بررسی قرار می گیرد و این قسمت را که مناسب تر است بهتر انتخاب می کند.

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

تعریف ابزار

انتخاب ماتریس به محقق کمک می کند که ابزار مناسب، روش یا شیوه خاصی را برای عملکردهای ویژه استفاده کند. در ابتدا گروه موضوع مورد نظر را گسترش می دهد و برای تصمیم گیری در انتخاب از آن استفاده می کند. ماتریس مورد بررسی قرار می گیرد و این قسمت را که مناسب تر است بهتر انتخاب می کند.

برنامه کاربرد نوعی

  • یک ا بزار مناسب، روش شناسایی یا روندی را انتخاب می کند که در اجرای روند موجود مورد نیازاند.
  • روند تصمیم گیری را برای هماهنگی موضوعات تأیید شده تسهیل می کند تا تحت این شرایط آنها را انتخاب کند.
  • تمام پیشنهادات موجود را با هم مقایسه می کند.

وضعیت حل مشکل

انتخاب وتعریف مشکل یا فرصت

شناسایی و تحلیل موارد یا تغییرات اصلی

گسترش و طرح راه حل های احتمالی یا تغییر

اجرا و ارزیابی راه حل و تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل یا نتایج حاصل از تغییر

تشخیص و شناسایی تلاشهای گروهی

روش مرحله به مرحله

مرحله 1. مرحله 1 روش آسان سازی گروهی منجر به بحث در مورد روندی می شود که تمام موضوعات مربوطه را تعیین می کند و از آن برای تصمیم گیری در انتخاب ابزار، روش یا روند موجود استفاده می کند.

مرحله 2. فهرست اولیه ای که ثبت شده به شکل ماتریس انتخاب شده ثبت شده و کپی برداری شده، مثال مربوط به انتخاب روش داده های جمع آوری شده را مشاهده کنید.

مرحله 3. تعدادی از شرکت کنندگان به کار گرفته شده اند تا این موضوعات را تأیید کنند. این قسمتها بهتر با آنچه که مورد نیاز است هماهنگ می شوند به همان شکلی که در مثال نشان داده شده، در مثال ما، روند قابل تغییر و داده ها از همان ابتدا مورد توجه بودند.

مرحله 4. تاریخ ثبت ماتریس و انتقال آن برای مراحل بعدی روند موجود مورد نیاز است.

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام