176 – نوشتن متن

بازدیدها: 0

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

 

تعريف ابزار

روش نوشتن متن، روند پیش بینی موقعیتهای موجود در آینده است که برای برسی جزئیات واکنش متقابل وقایع مختلف تغییر یافته است. همانطور که تحلیل شده، این روند با یک موقعیت خاص شروع می شود و با یک موقعیت مطلوب و مناسب حرکت می کند. شناسایی آن یک روند مورد نیاز است که در اینجا مورد استفاده خواهد بود.

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

 

تعريف ابزار

روش نوشتن متن، روند پیش بینی موقعیتهای موجود در آینده است که برای برسی جزئیات واکنش متقابل وقایع مختلف تغییر یافته است. همانطور که تحلیل شده، این روند با یک موقعیت خاص شروع می شود و با یک موقعیت مطلوب و مناسب حرکت می کند. شناسایی آن یک روند مورد نیاز است که در اینجا مورد استفاده خواهد بود.

برنامه کاربرد نوعی

 • تعریف موقعیتهای موجود در آینده را نوشته و پیش بینی کنید.
 • فرض کنید که چگونه تغییرات مستمر بر وقایع موجود در آینده تأثیر خواهد گذاشت.
 • موقعیتهای واقعی را تصور کنید که در بعضی از روزها و در آینده ایجاد خواهند شد.

وضعیت حل مشکل

انتخاب وتعریف مشکل و فرصت

شناسایی و تحلیل موارد یا تغییرات اصلی

گسترش و طرح راه حل های احتمالی یا تغییر

اجرا و ارزیابی راه حل و تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل و نتایج حاصل از تغییر

تشخیص و شناسایی تلاشهای گروهی

تذکرات و نکات کلیدی

 • نوشتن متن مشابه تا آینده نگری، تصور بعضی از موقعیتها در آینده و موقعیتهای مطلوب است.
 • متن ایجاد شده باید واضح و کوتاه باشد و با جزئیات زیادی همراه باشد.

روش مرحله به مرحله

مرحله 1. گروه تصمیم میگیرد تا یک متن برای سازمان موجود ایجاد کند. همانند تعریف سازمان در سال 2002 و مثال اخیر سازمان آموزشی را مشاهده کنید.

مرحله 2. شرکت کنندگان در مورد رویدادهای احتمالی و تغییراتی بحث می کنند که در آینده در موقعیت سازمان ایجاد خواهد شد.

مرحله 3. با دقت بیشتر تصاویر واقعی سازمان را در آینده پیش بینی می کند، فهرست موارد قابل توجه نیز افزایش می دهد. به همان شکلی که در این مثال نشان داده شده.

مرحله 4. در نهایت، موقعیت مناسب نهایی نیز به شکل خلاصه مطرح شده. متن نوشته شده می تواند در طرح و برنامه ریزی روند موجود مفیدتر باشد.

مثالی از عملکرد ابزارها

آینده گیری سازمان آموزشی

 • یادگیری در مورد مفاهیم، روش ها و ابزارهای مفید برای ساخت یک سازمان فراگیری
 • آغاز کار با اطلاعات لازم در مورد سازمان- شامل مشتریان و تأمین کنندگان
 • تعیین گروههای تحقیقاتی و میزان یادگیری
 • ایجاد یک تصور درست در مورد سازمان یادگیری- ارتباط با همه کارمندان
 • تعیین ساختارها و روشهایی که از همکاری و آزادی عمل حمایت می کند
 • ارتباط با اهداف سازمان یادگیری، که بر اساس ارزیابی و ارزشیابی شکل گرفته

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام