175 – نمودار پراکندگی

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

 

تعریف ابزارها

نمودار پراکندگی یک ابزار تحلیلی است که با جفتهای متغیر (عامل ها) در ارتباط است تا ساختار ارتباطی یا یکپارچه را نشان دهد. این ابزار در کشف موارد احتمالی مشکل ساز، میزان روابط موجود موثر اند و می گویند که چگونه تغییر یک متغیر می تواند بر دیگران تاثیرگذار باشد.

کتاب Tool Navigator

        ترجمه : غزاله گلزار gh.golzar@yahoo.com

 

تعریف ابزارها

نمودار پراکندگی یک ابزار تحلیلی است که با جفتهای متغیر (عامل ها) در ارتباط است تا ساختار ارتباطی یا یکپارچه را نشان دهد. این ابزار در کشف موارد احتمالی مشکل ساز، میزان روابط موجود موثر اند و می گویند که چگونه تغییر یک متغیر می تواند بر دیگران تاثیرگذار باشد.

برنامه کاربرد نوعی

  • اگر رابطه ای بین دو دسته از داده ها وجود دارد آنرا تعیین کنید.
  • ثابت کنید که تغییر در یک فعالیت یا یک موقعیت بر موارد دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.
  • موارد احتمالی را با یک اثر مشاهده شده بررسی کنید.
  • روند توسعه را مشاهده کنید.

وضعیت حل مشکل

انتخاب وتعریف مشکل و فرصتها

تعریف و تحلیل موارد یا تغییرات اصلی

گسترش و طرح راه حل های احتمالی و تغییر

اجرا و ارزیابی راه حل و تغییر

اندازه گیری و گزارش راه حل و نتایج حاصله

تشخیص و شناسایی تلاشهای گروهی

تذکرات و نکات کلیدی

نمونه های پراکنده مرتبط به هم

تذکرات:

  • داده های شناسایی شده جفتی
  • ضریب ارتباطی محاسبه شده
  • روش های آماری قدیمی در اینجا مورد نیازاند. به ابزار 43، تحلیل روابط در این فهرست مراجعه کنید.

 

روش مرحله به مرحله

مرحله 1. دو دسته از داده ها (متغیر) را برای رسم نمودار انتخاب کنید. مثال ایجاد خطا در روند مستندسازی را مشاهده کنید.

مرحله 2. نوع یا این طبقه از داده ها از همان دسته از داده ها شکل گرفته اند.

مرحله 3. هر دو محور نموداری و شاخص ها را مطابق با آنچه که در داده های جفتی مشاهده شده و از اعداد پایین تر تا اعداد بالاتر ترسیم کنید. برای مثال، محور x مقیاس 0 تا 140 را در هر روز نشان می دهد و محور y مقیاس 25 تا 0 خطا را در هر روز نشان می دهد.

مرحله 4. این نمودار با داده های جفت شده موجود در شبکه- نمودار در ارتباط است. در ارزیابی محل اصلی نقاط، متقاطع دقت کافی را بکار ببندید.

مرحله 5. برچسب و تاریخ نمودار پراکندگی

مثالی از عملکرد ابزار موجود

خطاهای ایجاد شده در روند مستندسازی

تاریخ xx/xx/xx

yx

خطاها      مستندات

 

کتاب Tool Navigator

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام